Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2009 r.


OR.0055/ 1 /09

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29.12.2008 r. do 28.01.2009 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2009 r.

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

W dniu 31 grudnia 2008 r. podpisano akt notarialny – umowę darowizny działki nr 284/3, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Puławskiej na rzecz Powiatu Puławskiego.

 

W dniu 26 stycznia 2009 r. ogłoszono trzy przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gminnych. Dotyczą one następujących nieruchomości:

1.    budynku wiaty przystanku autobusowego w Kazimierzu Dolnym - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1 800,00 miesięcznie netto, 

2.    nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 921, 922, 931/1 o pow. 1044m2, zabudowanej budynkiem „Łaźni” – cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustalono na 90 000,00 rocznie netto,

3.    nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Zamkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 738 i 739 o pow. 1,6339 ha, zabudowanej ruinami zamku i basztą – cena wywoławcza czynszu wynosi 100 000,00 zł netto za cały okres obowiązywania umowy.

Rozstrzygnięcie wszystkich przetargów zaplanowano na dzień 3 marca 2009 r.

 

Od początku roku trwają spotkania sprawozdawcze za rok 2008 z działalności merytorycznej i finansowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotychczas podsumowano działalność jednostek w Kazimierzu Dolnym i Witoszynie. Do dnia 24 lutego 2009r. zaplanowano przeprowadzenie wszystkich spotkań. Biorę w nich udział jako Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

8 stycznia – wziąłem udział w spotkaniu ze starostą puławskim i komendantem powiatowym PSP, tematem rozmów była możliwość przejęcia na własność gminy od Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Senatorskiej, zabudowanej budynkiem strażnicy. Rozmowy będą kontynuowane, istnieje szansa, że ich wynik będzie dla nas pozytywny.

 

15 stycznia – w rozmowie z pełnomocnikiem Wojewody uzyskałem informację w sprawie przyznania naszej gminie dotacji z MSWiA w kwocie 400 000,00zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym samym dniu na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Krzysztofem Grabczukiem przedstawiłem potrzeby i problemy gminne w zakresie infrastruktury drogowej, w szczególności potrzebę modernizacji drogi nr 824 w Bochotnicy – ulica Nałęczowska. W sprawie konieczności jej przebudowy rozmawiałem także z Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 22 stycznia.

 

17 stycznia – uczestniczyłem w uroczystościach w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich związanych z obchodami 10-lecia Powiatu Puławskiego, nasza gmina otrzymała podziękowania za okazaną szpitalowi puławskiemu pomoc finansową.

 

20 stycznia – na spotkaniu mieszkańców Parchatki dokonano wyboru nowego sołtysa, którym został radny Kazimierz Kuta, przedstawiłem również mieszkańcom propozycję sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem zlewni mleka oraz sprawozdanie podsumowujące realizację gminnych inwestycji za rok 2007 i 2008.

 

26 stycznia – uczestniczyłem w Nałęczowie w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, na którym zatwierdzono Regulamin Rady, budżet organizacji oraz Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Zielony Pierścień”.

 

27 stycznia – na spotkaniu w Urzędzie Miasta omówiliśmy z wójtem Wilkowa oraz zaproszonymi radnymi Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym możliwości realizacji budowy drogi Dąbrówka – Podgórz, biorąc pod uwagę wspólne ubieganie się o finansowe środki zewnętrzne w ramach rządowego programu odbudowy dróg lokalnych. Tego samego dnia na spotkaniu z mieszkańcami Rzeczycy przedstawiłem przybyłym sprawy związane z realizacją gminnych inwestycji, szczególnie w zakresie bezpośrednio ich dotyczącym tj. wodociągu budowanego w tej miejscowości, poruszono także sprawy bieżące.

 

28 stycznia – wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia „Dwa Brzegi” omawialiśmy działania przygotowujące miasto do kolejnej, trzeciej edycji festiwalu filmowego.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".