Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2009 r.


 

OR.0055/ 4 /09

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 31.03.2009r. do 27.04.2009 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2009 r.

 

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

 

1. W wyniku przeprowadzonego w dniu 31 marca 2009r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów przy ul. Browarnej w Kazimierzu Dolnym ustalona wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wyniosła:

stragan nr 1 - 3.400,00 zł

stragan nr 2 - 2.700,00 zł;

stragan nr 3 - 1.700,00 zł;

stragan nr 4 - 2.250,00 zł;

stragan nr 5 - 1.850,00 zł.

2. W dniu 8 kwietnia 2009r. zawarto umowę na wykonanie wymiany pionów instalacji elektrycznej w budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym. Cześć prac została już wykonana.

3. W dniu 22 kwietnia 2009r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 1331/2 o powierzchni 4,6947 ha,  położonej przy
ul. Krakowskiej – tzw. kamieniołom. Przetarg wyznaczono na dzień 30 czerwca tego roku. Cena wywoławcza nieruchomości to 18 700 000,00zł netto.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

 

1. Do realizacji zadania budowa wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii – etap III (Działanie 2)
w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „INŻ-WOD-BUD” z Lublina. Cena oferty 601 781,87 zł. Trwa jeszcze procedura przetargowa, ponieważ wpłynął protest.

2. W dniu 31.03.2009r. podpisano umowę z firmą HYDRO-TRANS Dominik Figura z siedzibą w Cholewiance, wyłonioną w drodze przetargu, na wykonanie zadania „Remont drogi dojazdowej
i ciągów pieszych oraz remont muru oporowego przy GZS w Kazimierzu Dolnym”. Obecnie trwają prace remontowe.

 

Z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych:

 

1. Zabezpieczono osuwisko przy drodze gminnej nr 35 w miejscowości Kazimierz Dolny, obręb Góry.

2. Nawieziono i wbudowano 22 tony mieszanki kruszywa na drogę gminną nr 151 w miejscowości Bochotnica (droga koło sklepu, boczna ul. Kazimierskiej) oraz 44 tony kruszonego gruzu betonowego na drogę gminną nr 521 w miejscowości Cholewianka (przy przepuście) a także 44 tony kruszonego gruzu budowlanego na drogę gminną nr 319/3 w miejscowości Skowieszynek (prowadząca na Węgierzec).

4. W dniu 20.04.2009 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na utwardzenie dróg gminnych przebiegających dnem wąwozów. Utwardzone zostaną trzy drogi:

- nr 106/1 w miejscowości Kazimierz Dolny (boczna ul. Doły, tzw. „na Kiljana”),

- nr 77 w miejscowości Wierzchoniów (za szkołą),

- nr 62 w miejscowości Jeziorszczyzna – będzie to II zadania (tzw. Kaczy Dół).  Złożono 7 ofert, obecnie trwa ich rozpatrywanie.

5. W dniu 24 kwietnia 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Zbędowice – Kolonia Zbędowice, etap III od km 0+000 do km 0+608”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 maja 2009r.

 

Zadania inne:

 

22 kwietnia 2009r. w nawiązaniu do obchodów Światowego Dnia Ziemi Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym zorganizował akcję sprzątania miasta i gminy, w którą włączyły się szkoły z naszego terenu oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych i niektórzy mieszkańcy.

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

6 kwietnia – przyjąłem delegację z miasta Ostrołęki w osobach zastępcy burmistrza i kierownika referatu promocji, w trakcie spotkania wymieniliśmy poglądy i wzajemne doświadczenia dotyczące promocji naszych miast, biorąc pod uwagę wykorzystanie naturalnych walorów, jakie niesie za sobą położenie w pobliżu dużej rzeki.

 

Tego samego dnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie z marszałkiem WL Markiem Flasińskim
i dyrektorem WZMiUW Stanisławem Jakimiukiem rozmawiałem na temat przygotowań do inwestycji modernizacji obwałowań Wisły w dolinie parchacko-bochotnickiej. W dniu 22 kwietnia uzyskałem potwierdzenie rozpoczęcia prac.

 

7 kwietnia – odbyłem spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury z p. Andrzejem Grzegorczykiem, dyrektorem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, na temat możliwości wsparcia przy modernizacji dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Efektem tych rozmów była wizyta p. dyrektora w dniu 17 kwietnia 2009r. w Kazimierzu, w trakcie której wraz z p. Markiem Wierzchowskim – krajowym konsultantem ds. inżynierii ruchu drogowego zapoznał się z warunkami bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez teren naszej gminy. Rozmawiałem również z sekretarzem stanu w MI
p. Olgierdem Dziekońskim, na temat możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu centralnego na modernizację układu komunikacyjnego na terenie gminy Kazimierz Dolny.

 

9 kwietnia – zorganizowałem spotkanie w celu omówienia spraw bezpieczeństwa i porządku w sezonie turystycznym w naszej gminie, w którym udział wziął Komendant Powiatowy Policji – Mirosław Farion oraz kierownik naszego posterunku – Marcin Frącek.

 

14 kwietnia – w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dyrektorem Departamentu Promocji i Turystyki UM w Lublinie, p. Piotrem Franaszkiem oraz dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, p. Arturem Sępochem, którego tematem było przygotowanie organizacyjne Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

 

Tego dnia wziąłem również udział w walnym zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie, gdzie przedstawiłem swoje stanowisko w sprawie potrzeby lepszej niż dotychczas promocji Kazimierza Dolnego przez tą organizację.

 

20 kwietnia – wraz z p. Przewodniczącym RM i moim zastępcą odbyliśmy rozmowy w gminie Józefów k. Biłgoraja w związku z planowanym podpisaniem umowy partnerskiej o współpracy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wspólnie chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL Oś Priorytetowa VI Środowisko
i czysta energia,
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne. W ramach projektu dofinansowaniu podlega do 85% kosztów kwalifikowanych, m. in. wyposażenie obiektów i zakup sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym zakup samochodów ratowniczo -  gaśniczych). W dniu 30 kwietnia upływa termin składania wniosków. Mamy nadzieję uzyskać dofinansowanie na zakup samochodu bojowego, nowych pomp oraz innego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostek straży pożarnych.

 

22 kwietnia – uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sejmiku Województwa Lubelskiego, którego tematem była ocena stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Wiśle, komisja wizytowała wały przeciwpowodziowe na odcinku od Stężycy do Kazimierza. 

 

23-24 kwietnia – wziąłem udział w III Forum Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubelskiego w Lublinie, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podczas forum poruszono sprawy  pozyskiwania przez gminy mieszkań komunalnych, tworzenia lokali socjalnych, pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę infrastruktury sportowej. Omówiono działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowane w ramach PROW. Była to też okazja do wymiany wzajemnych doświadczeń na temat funkcjonowania samorządów.    

 

24 kwietnia – odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Bochotnicy, na którym przedstawiłem mieszkańcom informacje związane ze sprzedażą działek i budową hali sportowej w tej miejscowości oraz modernizacją sieci dróg

 

25 kwietnia – uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Wierzchoniowa, na którym omówiłem plany budowy kanalizacji sanitarnej w tym sołectwie. 

 

W dniach od 23 do 27 marca 2009r. mój zastępca na zaproszenie Zarządu Województwa  Lubelskiego uczestniczył w delegacji służbowej w Austrii, gdzie wziął udział w konferencji na temat „Energia odnawialna – doświadczenia styryjskie bazą dla współpracy Kraju Związkowego Styria z polskimi regionami”, na której zaprezentowano doświadczenia i problemy związane z wykorzystaniem energii ze źródeł niekonwencjonalnych. Była to również okazja do zaprezentowania ofert inwestycyjnych gminy Kazimierz Dolny, związanych z obszarem dawnego kamieniołomu oraz terenami przeznaczonymi pod budowę obiektów sportowych przy ul. Kwaskowa Góra.

 

 


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".