Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. "Eksploatacja rezerw gruntowych położonych w międzywalu rzeki Wisły w m. Bochotnica"

 

 

Kazimierz Dolny 18.06.2009r.

  

SGO. 7624/09/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) w związku z  art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), Burmistrz Kazimierza Dolnego zawiadamia, że w dniu 17.06.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 17.06.2009r.- Pracowni Geologicznej „GEOTECHNIKA” Maria Sierant, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Eksploatacja rezerw gruntowych położonych w międzywalu rzeki Wisły w m. Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy” związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko-Parchacko-Bochotnickiej w km 0+000- 4+580, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie obejmującą eksploatację rezerw gruntowych położonych w międzywalu realizowanego zadania.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9   w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30, od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30., okresie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  tj. do dnia 10.07.2009r. .

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Kazimierz Dolny, obręb Góry: 103/1, 66, 67/1, 68, 69/2, 70/2, 72/2, 75/2, 76/2,79/2, 80, 104, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 106, 109, 108/3, 108/4, 107/2, 153/2, 154/2, 127/2,155/2, 156/2, 157/2, 160/2, 161/2, 164/1, 92/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/6, 99/5, 101/2, 102/2, 165/1, 166/2, 167/2, 169/2, 168/2, 164/2, 240, 267/1, 239, 238/1, 238/2, 236, 234, 241, 267/2, 242, 243, 253, 254, 255/2, 256/2, 257/2, 266/2, 252, 268/1, 268/2, 270/1, 271, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 278/1, 280/1, 285, 295/3, 299, 252,

 

obręb Bochotnica: 3193, 3199, 3207/1, 3207/2, 3210/1, 3218, 3234, 3293,

 

obręb Skowieszynek: 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 12, 10, 21, 27/2, 306, 305/2, 44, 45, 47, 48, 52, 53/1, 54, 59, 58, 58, 60, 61, 62, 63, 64/2,

 

 

 


Załączniki

Pismo do RDOŚ (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo do Inspektora sanitarnego (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".