Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia np. "Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - I etap budowy pensjonatu "Kazimierzówka" przy ul. Góry"


 

 

Kazimierz Dolny, dnia 24.06.2009r.

 

SGO. 7624/03/09

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek EKO-GEO Consulting Marek Biłyk, ul. Noskowskiego 3/2, 20- 858 Lublin z dnia 16.04.2009 r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.  Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - I etap budowy pensjonatu "Kazimierzówka" przy ul. Góry” na działce o nr ewidencyjnym 1287, że została wydana w dniu 24.06.2009r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia .

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, dokumentacją oraz uzgodnieniami właściwych do tego przedsięwzięcia organów, zapoznać się można w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12 w pokoju nr 9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30.

do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja dotycząca wydanej decyzji znajduje się na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Burmistrz

 

Grzegorz Dunia

 

 

 

Zobacz także

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Uzupełnienie bazy turystyczno-konferencyjnej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - I etap budowy pensjonatu "Kazimierzówka" przy ul. Góry"

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".