Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: Budynek Usługowy na działce nr 1149/4 przy ul. Mały Rynek


 

 

Kazimierz Dolny 26.06.2009r.

 

SGO. 7624/11/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i  wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Kazimierz Dolnego zawiadamia, że na wniosek z dnia  09.06.2009 r. (data wpływu 16.06.2009r.) Jerzego i Danuty Psiuk zam. Dys 269c,  21-003 Ciecierzyn  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: BUDYNEK USŁUGOWY na działce nr 1149/4 przy ul. Mały Rynek w Kazimierzu Dolnym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie ( wnioskiem o wydanie w/w decyzji oraz kartą informacyjną) można zapoznać się w pokoju nr 9  Urzędu Miasta przy ul. Rynek 12  w  Kazimierzu Dolnym w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz.

od 7.30 do 15.30.,  w okresie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 17.07.2009 r.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a, do czynnego w nim udziału na każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 64 ust. 1  w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Puławach i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach,  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     pp. Waldemar i Anna Gazda- dz. o nr ewid. 1149/3

2.     Gmina Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny- dz. o nr ewid. 1148/1, 1123/4, 907

 

 

 

Załączniki

Pismo do Starosty i Inspektora sanitarnego (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".