Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek.


 

Kazimierz Dolny, dnia 30 czerwca 2009 r.

SGO. 7624/07/09

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek.

Planowana inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek od istniejącej nawierzchni asfaltowej do osi istniejącej drogi wojewódzkiej nr 824, na terenie gruntów miejscowości: Kazimierz Dolny, Bochotnica, Skowieszynek.

Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.         Gmina Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny

2.         w formie obwieszczenia-właściciele i zarządcy działek o nr ewid. wg załącznika nr 1

3.         a/a

 

 

 

Załącznik nr 1

Kazimierz Dolny, obręb Góry: 103/1, 66, 67/1, 68, 69/2, 70/2, 72/2, 75/2, 76/2,79/2, 80, 104, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 106, 109, 108/3, 108/4, 107/2, 153/2, 154/2, 127/2,155/2, 156/2, 157/2, 160/2, 161/2, 164/1, 92/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/6, 99/5, 101/2, 102/2, 165/1, 166/2, 167/2, 169/2, 168/2, 164/2, 240, 267/1, 239, 238/1, 238/2, 236, 234, 241, 267/2, 242, 243, 253, 254, 255/2, 256/2, 257/2, 266/2, 252, 268/1, 268/2, 270/1, 271, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 278/1, 280/1, 285, 295/3, 299, 252, obręb Bochotnica: 3193, 3199, 3207/1, 3207/2, 3210/1, 3218, 3234, 3293, obręb Skowieszynek: 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 12, 10, 21, 27/2, 306, 305/2, 44, 45, 47, 48, 52, 53/1, 54, 59, 58, 58, 60, 61, 62, 63, 64/2

 

 


Zobacz także

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".