Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego-pensjonatu w Kazimierzu Dolnym


 

Kazimierz Dolny, dnia 13.07.2009r.

 

SGO. 7624/06/09

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE


 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Berberys Alicja Grzegorczyk, ul. Parysa 91, 20-712 Lublin z dnia  24.04.2009 r. (data wpływu 30.04.2009 r.), w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego-pensjonatu w Kazimierzu Dolnym, że została wydana w dniu 13.07.2009r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy pensjonatu położonego w Kazimierzu Dolnym na działkach o nr ewid. 668/1 i 668/2 ,  przy ulicy Szkolnej

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, dokumentacją oraz uzgodnieniami właściwych do tego przedsięwzięcia organów, zapoznać się można w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12 w pokoju nr 9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja dotycząca wydanej decyzji znajduje się na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

 


Zobacz także

Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego-pensjonatu w Kazimierzu Dolnym przy ul. Szkolnej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zamieszkania zbiorowego -pensjonatu przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".