Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegajacego na na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek

 

 

                                                           Kazimierz Dolny, dnia 16.07.2009r.

 

 

SGO. 7624/07/09

 

 

 

 

                                   OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2  ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek  Gminy Kazimierz Dolny z dnia 22.05.09 r.,  w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek. Planowana inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek od istniejącej nawierzchni asfaltowej do osi istniejącej drogi wojewódzkiej nr 824, na terenie gruntów miejscowości: Kazimierz Dolny, Bochotnica, Skowieszynek. zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 417, 103/1, 164/1, 267/2, 164/2, 267/1, 305/2 , że została wydana w dniu 16.07.2009r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia .

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, dokumentacją oraz uzgodnieniami właściwych do tego przdsięwzięcia organów, zapoznać się można w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12 w pokoju nr 9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30.

do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja dotycząca wydanej decyzji znajduje się na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

obwieszczenie o wydaniu decyzji (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".