Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. "Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym"

 

            Kazimierz Dolny, dnia  16.07.2009r.

 

SGO. 7624/13/09

 

                        ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

                                              

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1227)  Burmistrz Kazimierza Dolnego zawiadamia, że zostało wszczęte z dniem 15.07.2009r. postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kazimierz Dolny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.  „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 738, 739, 714 w Kazimierzu Dolnym planowanego do realizacji przez Gminę Kazimierz Dolny.

W związku z powyższym informuję, iż akta sprawy (wniosek o wydanie w/w decyzji i karta informacyjna) są dostępne do wglądu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów dla stron postępowania w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9   w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30, od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30., okresie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  tj. do dnia 07.08.2009r. .

 

 

 

 

Załączniki

obwieszczenie zamek (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta.informacyjna.zamek (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pisma wstępne - do starosty, sanepidu (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".