Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. "Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym"

 

 

Kazimierz Dolny, dnia 11 sierpnia 2009 r.

SGO. 7624/13/09

 

 

 

Obwieszczenie

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.  „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 738, 739, 714 w Kazimierzu Dolnym planowanego do realizacji przez Gminę Kazimierz Dolny, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 738, 739, 714 w Kazimierzu Dolnym.

                Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta

w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                   Gmina Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny

2.                   w formie obwieszczenia-właściciele i zarządcy działek o nr ewid.  768, 362, 348, 715/5, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 734/1, 735, 870, 2127, 2128, 2131 w Kazimierzu Dolnym

3.                   a/a

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".