Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Eksploatacja rezerw gruntowych położonych w międzywalu rzeki Wisły w m. Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy"

 

Kazimierz Dolny, dnia 18 września 2009 r.

 

 

SGO. 7624/09/09

 

 

Obwieszczenie

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

            że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja rezerw gruntowych położonych w międzywalu rzeki Wisły w m. Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy” związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko-Parchacko-Bochotnickiej w km 0+000- 4+580, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie obejmującą eksploatację rezerw gruntowych położonych w międzywalu realizowanego zadania, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta

w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

Burmistrz

    Kazimierza Dolnego

 

 

 

 

Zobacz także

Postanowienie o braku potrzeby przerowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Eksploatacja rezerw gruntowych położonych w międzywalu rzeki Wisły w m. Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy"

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".