Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie budynku „Murka”, budowie kortu tenisowego i altany ogrodowej.

 


Kazimierz Dolny, dnia 22.09.2009r.

SGO. 7624/16/09


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA            Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Kazimierza Dolnego zawiadamia, że zostało wszczęte z dniem 31.08.2009r. postępowanie administracyjne na wniosek firmy Hotele Lubelskie PTTK Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie budynku „Murka”, „Spichlerza”, budowie kortu tenisowego i altany ogrodowej na dz. bud. nr 1333/2 i 1077 obręb Kazimierz Dolny, planowanego do realizacji przez Hotele Lubelskie PTTK Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin.

            W związku z powyższym informuję, iż akta sprawy (wniosek o wydanie w/w decyzji i karta informacyjna) są dostępne do wglądu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów dla stron postępowania w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr 9 w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 8.30. do 16.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30., okresie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 13.10.2009r.
Burmistrz Kazimierza Dolnego


Załączniki

Pisma wstępne do starosty i sanepidu (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".