Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2529L Bochotnica-Kazimierz Dolny-Uściąż wraz z przebudową chodnika

Kazimierz Dolny, dnia 13.10.2009 r.

 

SGO. 7624/10/09

 

Obwieszczenie

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

            że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2529L Bochotnica-Kazimierz Dolny-Uściąż wraz z przebudową chodnika od km 0+600 do km 1+300  (km roboczy 0+000 do km 0+700) i budowa chodnika od km 2+035 do km 2+145 w m. Bochotnica gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie, planowanego do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a,  24-100 Puławy, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

Burmistrz Kazimierza Dolnego

 

 

 

Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a,  24-100 Puławy,

2.      obwieszczenie

  1. a/a

Załączniki

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".