Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie budynku "Murka", "Spichlerza", budowie kortu tenisowego i altany ogrod. na dz. 1333/2 i 1077 obręb Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny, dnia 16.10.2009 r.

 

 

SGO. 7624/16/09

 

Obwieszczenie

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

            że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie budynku „Murka”, „Spichlerza”, budowie kortu tenisowego i altany ogrodowej na dz. bud. nr 1333/2 i 1077 obręb Kazimierz Dolny, planowanego do realizacji przez Hotele Lubelskie PTTK Sp.z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i remoncie budynku „Murka”, „Spichlerza”, budowie kortu tenisowego i altany ogrodowej na dz. bud. nr 1333/2 i 1077 obręb Kazimierz Dolny.

            Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

Burmistrz Kazimierza Dolnego

 

 

Otrzymują:

1.      Hotele Lubelskie PTTK Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin

2.      Starosta Puławski, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy

3.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach, Al. Królewska 19,
24-100 Puławy

4.      właściciele działek  o nr ewid. 1330, 1334, 1341/1, 1341/2, 1342/1, 1342/2, 1076, 984  w Kazimierzu Dolnym.

5.      a/a

Załączniki

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".