Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek- etap I.

 

 

Kazimierz Dolny, dnia  26.10.2009r.

SGO. 7624/24/09

 

               ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1227)  Burmistrz Kazimierza Dolnego zawiadamia, że zostało wszczęte z dniem 26.10.2009r. postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kazimierz Dolny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek- etap I,  na działkach o numerach ewidencyjnych: 417 w obrębie Kazimierz Dolny; 103/1, 164/1, 164/2, 111/4, 111/5, 111/6, 107/2, 127/2, 153/2, 157/2, 165/1, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 239, 69/2, 70/2, 72/2, 75/2, 79/2, 80, 92/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 99/5, 101/2, 102/2, 238/2, 238/1, 243, 253, 254, 266/2, 252, 267/1, 267/2, 270/1, 271, 280/1, 285, 295/3 położonych w obrębie Góry; 3193, 3199, 3207/1, 3207/2, 3210/1, 3218, 3234, 3292/1 położonych w obrębie Bochotnica;  43, 306, 44, 45, 48, 52, 53/1, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64/2, 305/2, 1/2, 3, 8/1, 8/2, 21 położonych w obrębie Skowieszynek. planowanego do realizacji przez Gminę Kazimierz Dolny.

W związku z powyższym informuję, iż akta sprawy (wniosek o wydanie w/w decyzji i karta informacyjna) są dostępne do wglądu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów dla stron postępowania w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9   w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30, od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30., okresie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  tj. do dnia 16.11.2009r. .

 

 

 

1. Gmina Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny 

2.  w formie obwieszczenia właściciele i zarządcy działek o nr ewidencyjnych:

417 w obrębie Kazimierz Dolny; 103/1, 164/1, 164/2, 111/4, 111/5, 111/6, 107/2, 127/2, 153/2, 157/2, 165/1, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 239, 69/2, 70/2, 72/2, 75/2, 79/2, 80, 92/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 99/5, 101/2, 102/2, 238/2, 238/1, 243, 253, 254, 266/2, 252, 267/1, 267/2, 270/1, 271, 280/1, 285, 295/3 położonych w obrębie Góry; 3193, 3199, 3207/1, 3207/2, 3210/1, 3218, 3234, 3292/1 położonych w obrębie Bochotnica;  43, 306, 44, 45, 48, 52, 53/1, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64/2, 305/2, 1/2, 3, 8/1, 8/2, 21 położonych w obrębie Skowieszynek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz  działek

66, 67/1, 68, 73, 74, 80, 76/2, 90, 95, 99/6, 99/5, 104, 111/7, 111/8, 106, 109, 108/3, 108/4, 146/2, 148, 149, 150/1, 150/5, 150/3, 156/2, 153/1, 154/2, 155/2, 158, 160/2, 161/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 237/1, 100, 152, 224/1, 224/2, 237/1, 234,  240, 236, 241, 242, 244/1, 258, 255/2, 256/2, 257/2, 265/2, 264/2, 263, 262, 261/1, 259, 296, 251, 249, 248, 222, 268/1, 268/2, 272, 273/1, 273/2, 299, 274, 275, 276, 278/1, 283/1, 284, 287/1, 289/1, 290, 291/1, 292/3, 286, 293/2, 293/3 położonych w obrębie Góry; 3194, 3200, 3217, 3216, 3215, 3214, 3213, 3212, 3211, 3293 położonych w obrębie Bochotnica; 1/1, 331, 5, 6, 7, 11, 12, 10, 20, 24, 27/2, 41/1, 41/2, 42, 84, 46, 47, 49, 50, 51, 53/4, 56, 61, 63, 66/1, 67, 70/2  położonych w obrębie Skowieszynek, które graniczą z działkami, na których planowane jest przedsięwzięcie.

 

 

 

 

Załączniki

Pisma wstępne do starosty i sanepidu (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".