Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 19”

 


Kazimierz Dolny, dnia 13.11.2009r.

SGO. 7624/26/09


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Kazimierza Dolnego zawiadamia, że zostało wszczęte z dniem 09.11.2009r. postępowanie administracyjne na wniosek Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: : „Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 19”, na działkach nr 889 i 890 w Kazimierzu Dolnym planowanego do realizacji przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

W związku z powyższym informuję, iż akta sprawy (wniosek o wydanie w/w decyzji i karta informacyjna) są dostępne do wglądu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów dla stron postępowania w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr 9 w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 8.30. do 16.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30., okresie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 04.12.2009r. .Do wiadomości :

właściciele działek o nr ewid. 888, 1113/1, 891, 892/1, 892/2, 893, 895 w Kazimierzu DolnymZałączniki

Pisma wstępne - do starosty, sanepidu (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".