Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym”

 

Kazimierz Dolny, dnia 16 listopada 2009 r.


SGO. 7624/23/09Obwieszczenie


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),


zawiadamiam


że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 738/1, 739, 714, 2127, 1274/1, 1274/2 w Kazimierzu Dolnym planowanego do realizacji przez Gminę Kazimierz Dolny, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 738/1, 739, 714, 2127, 1274/1, 1274/2 w Kazimierzu Dolnym.

Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr 9, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 Otrzymują:


1. Gmina Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny

2. w formie obwieszczenia-właściciele i zarządcy działek o nr ewid. 740, 742, 744, 745, 1273, 
    1275, 768, 362, 348, 715/5, 728, 729, 730, 731, 732, 733/1, 734/1, 735, 870, 2128, 2131, 741 
    w Kazimierzu Dolnym

            3. a/aZałączniki

Postanowienie o braku oceny (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".