Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na renowacji i ochronie Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym oraz Kościoła Św. Anny

 

 

Kazimierz Dolny, dnia 07.12.2009r.

 

SGO. 7624/25/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2  ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela  i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, ul. Zamkowa 6, 24-120 Kazimierz Dolny,,  z dnia  12.11.2009r.,  w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na renowacji i ochronie Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym oraz Kościoła Św. Anny zlokalizowanych na działkach nr 870 i 1146 w Kazimierzu Dolnym  przy ul. Zamkowej  i ul. Lubelskiej, że została wydana w dniu 07.12.2009r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, dokumentacją oraz uzgodnieniami właściwych do tego przedsięwzięcia organów, zapoznać się można w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12 w pokoju nr 9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja dotycząca wydanej decyzji znajduje się na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

 

 

 

Otrzymują:

 

1.       Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela  i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, ul. Zamkowa 6,  24-120 Kazimierz Dolny

2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin

3.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy

4.       a/a

 

Do wiadomości:

1. właściciele działek  o nr ewid. 881, 1145, 1147, 1148/1, 1148/2, 1181/1, 871, 737, 736, 735, 738, 2127, 872, 1/4  w Kazimierzu Dolnym

 

 

 

 

Zobacz także

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na renowacji i ochronie Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym oraz Kościoła Św. Anny zlokalizowanych na działkach nr 870 i 1146

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".