Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na renowacji i ochronie Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym oraz Kościoła Św. Anny

 

 

 

Kazimierz Dolny, dnia 07.12.2009 r.

 

 

SGO. 7624/25/09

 

Obwieszczenie

 

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  renowacji i ochronie Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym oraz Kościoła Św. Anny zlokalizowanych na działkach nr 870 i 1146 w Kazimierzu Dolnym  przy ul. Zamkowej  i ul. Lubelskiej, planowanego do realizacji przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela  i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, ul. Zamkowa 6, 24-120 Kazimierz Dolny, zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na  renowacji i ochronie Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym oraz Kościoła Św. Anny zlokalizowanych na działkach nr 870 i 1146 w Kazimierzu Dolnym  przy ul. Zamkowej  i ul. Lubelskiej.

                Informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta

w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 12, pokój nr  9,  w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od  8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w  godz. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

  

Otrzymują:

 

  1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela  i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, ul. Zamkowa 6,  24-120 Kazimierz Dolny
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  4. a/a

 

Do wiadomości:

właściciele działek  o nr ewid. 881, 1145, 1147, 1148/1, 1148/2, 1181/1, 871, 737, 736, 735, 738, 2127, 872, 1/4  w Kazimierzu Dolnym

 

 

 

 

Załączniki

Postanowienie o braku oceny (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".