Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2010r.

 

 

OR.0055/ 3 /10

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 25.03.2010r. do 28.04.2010r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2010r.

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

1. W dniu 26 marca 2010r. rozstrzygnięto przetargi na dzierżawę mienia gminnego:

- działka nr 1275 Góra Trzech Krzyży – roczny czynsz dzierżawny ustalony
w wyniku przetargu w wysokości  110 000,00 zł. netto, dzierżawca Mariusz Aab,

- tzw. parking strażacki przy ul. Tyszkiewicza – czynsz wynosi za cały okres obowiązywania umowy 37.000,00 zł netto, dzierżawca Mirosława Stachyra,

- tzw. parking zielony przy ul. Kwaskowa Góra – ustalony czynsz dzierżawny
w wysokości 40 150,00 zł za cały okres obowiązywania umowy, dzierżawca Mirosława Stachyra (umowy zostały podpisane w dniu 2 kwietnia 2010r.),

- stragan nr 5 przy ul. Browarnej w Kazimierzu Dolnym – czynsz miesięczny
1 050,00 zł  netto w okresie maj - październik każdego roku (umowa do 31.10.2011r.), dzierżawca: Mariusz Kucharczyk – umowa z dnia 26 kwietnia 2010r.

2. Zaplanowane na 14 kwietnia 2010r. przetargi na sprzedaż mienia gminnego (działka w Parchatce – zlewnia mleka i osiem działek w Bochotnicy) nie odbyły się z powodu braku oferentów.

3. W dniu 27 kwietnia 2010r. podpisano akt notarialny - umowę kupna na rzecz gminy niezabudowanej nieruchomości położonej w Jeziorszczyźnie, działka nr 142/3 za cenę 21 456,00 zł. Zgodę na jej nabycie wyraziła RM w Kazimierzu Dolnym uchwałą Nr XL//286/10 z dnia 25 marca 2010r. Zostanie na niej zlokalizowany zbiornik wyrównawczy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gminnej sieci wodociągowej.     

 

 

Realizacja inwestycji gminnych:

1. 26 marca 2010r. – ogłoszono przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kazimierzu i Józefowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2010r.

2. 29 marca 2010 przeprowadzono przetarg na zadanie pn.  „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy  – I etap stan surowy zamknięty”. Do przetargu wpłynęło 15 ofert, z których do realizacji inwestycji wybrano ofertę konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EDACH Sp. z o.o.  z Lublina – Lider, oraz POLMIL Ltd. Sp. z o.o. z Kielc – Partner. Cena wybranej oferty to 1 567 699,17 zł.

3. W dniu 1 kwietnia 2010r. ogłoszono przetarg na wykonanie rewaloryzacji
i zagospodarowania zespołu zamkowego. Otwarcie ofert nastąpiło 21 kwietnia 2010r. Złożono 3 oferty, które są rozpatrywane. 

4. W dniu 7 kwietnia 2010r. do przetargu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Cholewiance” wpłynęły 3 oferty, na zadanie „Wykonanie nawierzchni drogi asfaltowej w m. Dąbrówka” wpłynęły również 3 oferty. Obecnie trwa ich badanie.

5. 8 kwietnia 2010r. podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o dofinansowanie unijne zadania „Budowa drogi Góry – Skowieszynek”. W związku z realizacją tego zadania w dniu 15 kwietnia został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert zaplanowano na 30 kwietnia 2010r.

6. W dniu 13 kwietnia ogłoszono przetarg na utwardzenie dna wąwozów. Przetarg obejmuje trzy zadania:

Część nr 1: Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej numer ewid. 516
w miejscowości Rzeczyca na odcinku łącznie 520m;

Część nr 2: Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej ul. Zbożowa
w Kazimierzu Dolnym na odcinku 290m;

Część nr 3: Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej
ul. Małachowskiego w Kazimierzu Dolnym na odcinku 125m.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2010r., wpłynęło 12 ofert, trwa ich rozpatrywanie.

 

Z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie:

W dniu 13 kwietnia 2010r. ogłoszono przetargi na dwa zadania:

- „Usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej w Kazimierzu Dolnym” – przetarg odbył się 28 kwietnia 2010r, wpłynęło 4 oferty, trwa ich rozpatrywanie,

- „Utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny oraz administrowanie targowisk” –  termin otwarcia ofert 5 maja 2010r.

 

Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

1. Usunięto osuwisko z drogi gminnej biegnącej w wąwozie z Parchatki do Zbędowic.

2. Dokonano naprawy nawierzchni brukowej o powierzchni 10m2 na drodze gminnej ul. Podzamcze w Kazimierzu Dolnym oraz naprawę nawierzchni
z trylinki na drodze gminnej ul. Browarna w Kazimierzu Dolnym i przepustu drogowego na drodze gminnej w Okalu.

3. Przeprowadzono remont nawierzchni brukowej w ulicy Sadowej.

4. Wyremontowano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w ulicy Podzamcze w  Bochotnicy.

5. Ułożono nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w miejscach wykarczowanych pni drzew na ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Promocja gminy:

W miesiącu kwietniu został wydany informator miejski – wydawnictwo,
w którym zaprezentowane zostały najważniejsze informacje dotyczące miasta
i gminy. Prace nad jego przygotowaniem trwały kilka miesięcy a sam informator trafi m. in. do mieszkańców, aby każdy mógł zapoznać się z jego zawartością.   

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

30 marca – wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Gmin Ziemi Puławskiej,

 

13 kwietnia – uczestniczyłem w obchodach 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, pomordowania przez funkcjonariuszy NKWD ponad 21 tysięcy polskich obywateli – żołnierzy - jeńców wojennych, jak i osób cywilnych. Uroczystości zorganizował Zespół Szkół im. Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, we współpracy z Akcją Katolicką i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury. Głównym punktem  było posadzenie 7 dębów upamiętniających ofiary mordu -  mieszkańców naszej gminy. Posadzono również ósmy dąb w hołdzie Parze Prezydenckiej i wszystkim ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010r. (podziękowania)

 

19 kwietnia – w Puławach w KPP brałem udział w uroczystym powołaniu nadkom. Kazimierza Kuli na stanowisko komendanta powiatowego policji.

 

21 kwietnia – spotkałem się z członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, wicemarszałkiem Jackiem Sobczakiem, z którym omawiałem sprawy związane z zamianą działek będących własnością gminy i samorządu województwa
w związku z realizacją przez Muzeum Nadwiślańskie projektu budowy nowej siedziby, na który pozyskano środki z RPO WL.

Tego samego dnia w Nałęczowie uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym z działań zarządu i biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”.

 

22 kwietnia – wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w Puławach – mł. insp. Mariuszem Łuczkiewiczem oraz Kierownikiem Posterunku Policji
w Kazimierzu Dolnym Marcinem Frąckiem omawiałem kwestie dotyczące bezpieczeństwa miasta podczas weekendu majowego, w tym możliwości powołania dodatkowych służb policyjnych w sezonie, w formie samodzielnych oddziałów prewencji policji.

 

23 kwietnia – uczestniczyłem w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kazimierzu Dolnym, których głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa i upowszechnianie ochrony własności intelektualnej. 

 

24 kwietnia – brałem udział w Lublinie w uroczystościach pogrzebowych posła Ziemi Lubelskiej Edwarda Wojtasa. 

 

27 kwietnia – towarzyszyłem delegacji UEFA podczas wizyty w Kazimierzu Dolnym, była to ostatnia wizytacja przed podjęciem ostatecznej decyzji co do pobytu piłkarskiej kadry narodowej w czasie mistrzostwa EURO 2012.    

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".