Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWASPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA

 

Podstawa prawna:

art. 12, art. 53-62a  ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 161, poz.1688 / ,

art. 1 , art. 3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami/,

 

Wymagane dokumenty:

-         W przypadku osób stanu cywilnego-panna/kawaler: odpisy skrócone aktu urodzenia, dokumenty tożsamości (do wglądu),

-         W przypadku osób o stanie cywilnym - rozwiedziony/a: odpisy skrócone aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu, dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu),

-         W przypadku osób stanu cywilnego wdowiec/a: odpisy skrócone aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka, dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu),

-         W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: odpis skrócony aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sądu zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.  Dokument tożsamości (do wglądu): paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

-         pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,

-         zezwolenie – jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

 

Opłaty:

-         sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

 

Termin załatwienia sprawy :

Jeden miesiąc (w przypadku ślubu cywilnego)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków w przypadku ślubu wyznaniowego.

W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji i przyszli małżonkowie mogą zawierać związek małżeński w wybranym przez siebie USC i tam składać swoje dokumenty.

 

UWAGI

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem USC powinny co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do urzędu w celu wspólnego złożenia dokumentów.  Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".