Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Eksploatacja rezerw gruntowych położonych w międzywalu rzeki Wisły w m. Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy

Kazimierz Dolny, dnia 24.01.2011r.

SGO. 7624/09/09/11

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 38, art. 87 w związku z art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości, że wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „Energopol” Spółka Akcyjna „ENERGOPOL -KATOWICE” S.A. ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice z dnia 17.01.2011, dotyczący przeniesienia praw decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Eksploatacja rezerw gruntowych położonych w międzywalu rzeki Wisły w m. Bochotnica, gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy” wraz z warunkami zawartymi w decyzji związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko-Parchacko-Bochotnickiej w km 0+000- 4+580, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj. lubelskie obejmującą eksploatację rezerw gruntowych położonych w międzywalu realizowanego zadania”. Adresat decyzji Pracownia Geologiczna „GEOTECHNIKA” Maria Sierant, ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość złożył oświadczenie, że wyraża zgodę na przeniesienie prawa do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję, że dnia 24.01.2011r. została wydana decyzja przenosząca prawa do decyzji środowiskowej, z treścią tej decyzji, zapoznać się można w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12 w pokoju nr 9, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 8.30. do 16.30 , od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja dotycząca wydanej decyzji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Załączniki

decyzja-przeniesienie praw decyzji środowiskowej (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".