Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2011r.

 

OR.0057.4.2011

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30.03.2011 r. do 27.04.2011 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 28 kwietnia 2011 r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. Po przeprowadzonych w marcu pięciu przetargach dotyczących projektu „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”, na poszczególne zadania w jego ramach zostały wybrane oferty:

- „Oświetlenie bulwaru nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym” - Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych „ELTO” Sp. z o.o. z Lublina za kwotę 232 333,20 złotych,

- „Przebudowa ulicy Sadowej w Kazimierzu Dolnym” - firma „STYLISTA” Franciszek Jakubiec z Lublina za kwotę 624 355,78 złotych,

- „Zagospodarowanie terenów zieleni przy wale-bulwarze w Kazimierzu Dolnym” -  firma „DROMAR” Marcin Dróżdż ze Skaryszewa za cenę 687 619,30 złotych,

- „Przebudowa i modernizacja portu jachtowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” -   firma WARBUD  z Warszawy za kwotę 2 427 045,53 złotych. Przy tym przetargu wpłynęło odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej złożone przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona, firmę  Navimor-Invest S.A z Gdańska,

- drugi przetarg na „Budowę zaplecza sanitarnego – szaletu miejskiego w Kazimierzu Dolnym” został unieważniony.

2. W dniu 6 kwietnia 2011r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 107839L Dąbrówka-Podgórz w msc. Dąbrówka”, dotyczący wykonania 330 metrów odcinka drogi asfaltowej. Przetarg odbył się w dniu 21 kwietnia 2011r. - wpłynęły 3 oferty, które są obecnie badane.

3. Po przeprowadzonym w dniu 8 kwietnia przetargu na zadanie „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny” w zakresie części nr 1 „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107833L Dąbrówka-Rogów” jak i w zakresie części nr 2 „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w msc. Dąbrówka” została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. z Kraśnika. Wartość zamówienia: część nr 1 - 590 751,67 złotych, część nr 2 - 15 027,27 złotych.

4. W dniu 14 kwietnia 2011r. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z firmą „KOFLEX” Agnieszka Mazur z Puław na realizację zadania „Dostawa i wbudowanie kruszywa w celu bieżącego uzupełnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny”. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 140 220,00 złotych.

5. W dniu 18 kwietnia 2011r. podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi dwóch zadań: „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego dla miejscowości Dąbrówka” na kwotę 129 618 złotych oraz „Adaptacja budynku OSP w Skowieszynku na funkcję świetlicy środowiskowej” na kwotę 62 853 złotych.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. 31 marca 2011 wyłoniono w drodze przetargu dzierżawcę parkingu przy ul. Zamkowej w Kazimierzu Dolnym, tzw. „parking przy Dzwonnicy”. Została nim p. Urszula Bieniek, zam. Bochotnica, czynsz 22 220 złotych netto za cały okres obowiązywania umowy, tj. do 31 grudnia 2011r.

2. W dniu 6 kwietnia 2011r. przeprowadzono przetargi na dzierżawę straganów nr 2, 3 i 4. Uzyskano czynsz miesięczny:

- stragan nr 2 – 1 212,00 złotych netto – dzierżawca Kucharczyk Edyta, zam. Miedzianka,

- stragan nr 3 – 1 010,00 złotych netto – dzierżawca F.H. Barbara i Mariusz s.c. Mariusz Aab, Barbara Kubiczek-Aab, Kraków,

- stragan nr 4 - przetarg nie odbył się z powodu braków oferentów.

3. W dniu 15 kwietnia 2011r. odbył się przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w piwnicy budynku nr 22 przy ul. Rynek w Kazimierzu Dolnym na czas nieokreślony. Dzierżawcą została p. Dorota Natorff, zam. Warszawa, czynsz uzyskany wynosi 6 350,00 złotych netto miesięcznie. 

4. 20 kwietnia 2011r. przeprowadzono drugi przetarg na zadanie „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kazimierz Dolny wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, składający się z trzech części. W wyniku przetargu jako ubezpieczycieli majątku wybrano:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Zamościu, Oddział w Chełmie, w zakresie części I, tj. ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Kazimierz Dolny wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, za cenę 35 214,00 zł brutto oraz części II, tj. ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Kazimierz Dolny, za cenę 15 894,00 zł brutto,

- UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, Oddział w Lublinie w zakresie części III, tj. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kazimierz Dolny, za cenę 4 860,00 zł brutto. Z ubezpieczycielami zostanie podpisana umowa na okres roczny od 1 maja 2011r. do 30 kwietnia 2012r.

 

Pomiędzy 8 a 18 kwietnia 2011r. przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miejscowości: Kazimierz Dolny, Bochotnica, Witoszyn, Wierzchoniów, Kolonia Rzeczyca, Rzeczyca, Jeziorszczyzna, Cholewianka, Dąbrówka, Mięćmierz-Okale, Skowieszynek, Góry, Doły-Wylągi. Zebrano 448 m3 tzw. gabarytów, za wywóz których gmina zapłaciła 23 224,32 złotych, jak również wywieziono 77 m3 sprzętu RTV i AGD, które odebrano za darmo.

Wspólnie z mieszkańcami przeprowadzone dwie społeczne akcje sprzątania, pierwszą w dniu 2 kwietnia 2011r., podczas której posprzątano okoliczne wąwozy i miejsca najczęstszych spacerów, drugą w dniu 16 kwietnia 2011r. - oczyszczono z zakrzaczeń i chwastów teren nieczynnych kamieniołomów przy ul. Krakowskiej.

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

6 kwietnia – uczestniczyłem w pierwszym zebraniu Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym w kolejnej kadencji.

 

13-14 kwietnia – wziąłem udział w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Wisły od ujścia Narwi do Włocławka, z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jerzego Millera oraz Ministra Środowiska - Andrzeja Kraszewskiego, zorganizowanej w Płocku przez wojewodę mazowieckiego.

 

20 kwietnia – w Warszawie, w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej omawialiśmy sprawę dalszego funkcjonowania żeglugi wiślanej w Kazimierzu, następnie w siedzibie Zarządu Głównego OSP odbyłem kolejne spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania zakupu średniego wozu bojowego dla OSP Bochotnica.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".