Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2011r.

 

OR.0057.5.2011

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie

od 28.04.2011 r. do 17.06.2011 r.

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca 2011 r.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

 

1. W ramach projektu „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”:

- w dniu 30 maja 2011r. podpisano umowę na budowę „Oświetlenia bulwaru nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym” z  Przedsiębiorstwem Usług Elektrotechnicznych  „ELTO” Sp. z o.o. z Lublina. Wartość umowy 232 333,20 złotych.

- wybrany w przetargu wykonawca na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sadowej w Kazimierzu Dolnym” – firma „STYLISTA” Franciszek Jakubiec z Lublina, odmówił podpisania umowy. Ponownie ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert zaplanowanym na 28 czerwca 2011r.

- w dniu 2 czerwca 2011r. podpisano umowę na „Zagospodarowanie terenów zieleni przy wale-bulwarze w Kazimierzu Dolnym” z  firmą  „DROMAR” Marcin Dróżdż ze Skaryszewa. Wartość umowy 687 619,30 złotych.

- w przetargu na „Przebudowa i modernizacja portu jachtowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, po ponownym przeprowadzeniu czynności oceny ofert  do realizacji została wybrana oferta firmy firmę Navimor-Invest S.A z Gdańska. Cena oferty:  2 292 417,67 zł.

- w dniu 16 czerwca 2011r. ogłoszono kolejny przetarg na „Budowę zaplecza sanitarnego - szaletu miejskiego”. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 lipca 2011r.

2. W dniu 28 kwietnia 2011r. podpisano umowę na „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych na terenie gminy  Kazimierz Dolny”:

Część nr 1 „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107833L Dąbrówka-Rogów”, Część nr 2 „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w msc. Dąbrówka” z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. w Kraśniku.

Wartość umowy część nr 1: 590 751,67 złotych, część nr 2: 15 027,27 złotych.

3. W dniu 12 maja 2011r. podpisano z Zakładem Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Markuszowa umowę na odbudowę drogi gminnej nr 107839L Dąbrówka-Podgórz w msc. Dąbrówka. Wartość umowy 197 680,45 zł.

4. Po przeprowadzonym przetargu na „Adaptację budynku OSP w Skowieszynku na funkcję świetlicy środowiskowej” do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy „Usługi Budowlane Adam Watras” z Kazimierza Dolnego. Cena oferty: 80 395,83 zł.

5. Po przetargu na „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego dla miejscowości Dąbrówka-Cholewianka” do realizacji została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ARKADA” s.c. z Radomia za cenę 186 644,06 zł.

6. W dniu 10 czerwca 2011r. odbył się przetargu na „Adaptację budynku OSP w Wierzchoniowie na funkcje świetlicy środowiskowej”. Wpłynęło 12 ofert, które są obecnie badanie.

11 maja 2011r. podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WL zadania pn. „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna, Klasztorna, Krakowska, Góry i modernizacja-przebudowa oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym”. Otrzymane wsparcie wynosi 7 864 269,16 złotych. Natomiast w dniu 25 maja 2011r. podpisałem umowę o dofinansowanie w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi zadania pn. „Adaptacja budynku OSP w Wierzchoniowie na funkcję świetlicy środowiskowej”. Pozyskane środki: 48 877,00 złotych.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 18 maja 2011r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 5 m2, położonego w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 7/Lubelska 2. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalono na kwotę 500,00 zł netto. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2011r.   

2. W dniu 7 czerwca 2011r. podpisano akt notarialny - umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste dotyczącą działek nr ewid. 886/1 i 886/2 w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek. 

 

 

W dniu 31 maja 2011r. miała miejsce katastrofa budowlana na obiekcie Gminnego Zespołu Szkół. Budynek uległ poważnym zniszczeniom i decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach został całkowicie wyłączony z użytkowania. W dniu katastrofy do Kazimierza przybyła wicewojewoda lubelski p. Henryka Strojnowska wraz z kuratorem oświaty p. Krzysztofem Babiszem.  Natychmiast wspólnie z dyrektorem szkoły podjąłem działania związane z zabezpieczeniem terenu katastrofy, zapewnieniem miejsca nauki do czasu zakończenia roku szkolnego. Obecnie przystępujemy do opracowania pełnobranżowej ekspertyzy budowlanej, która pozwoli na podjęcie decyzji co do dalszego losu obiektu. Opracowano szacunkowy kosztorys dotyczący działań zabezpieczających budynek i odbudowy oraz wstępny, szacunkowy kosztorys inwestycji polegającej na budowie nowej szkoły. Na ich podstawie przygotowałem i złożyłem do Wojewody Lubelskiego wnioski o przyznanie gminie z budżetu państwa kwoty 23 400 000 złotych w latach 2012-2013 na odbudowę i 550 000 złotych w roku 2011 na odgruzowanie, rozbiórkę i zabezpieczenie budynku.

Obecnie prowadzone są działania mające na celu dostarczenie lokali zastępczych lokatorom, którzy zamieszkiwali w budynku GZS. Przeprowadzono remont dwóch mieszkań komunalnych dla najbardziej potrzebujących rodzin. Dla reszty ciągle poszukujemy kwater zastępczych. Od nowego roku szkolnego dla gimnazjum i liceum udostępniono sale w Zespole Szkół przy ul. Nadwiślańskiej i tam będzie się odbywać nauka. Natomiast nie rozwiązana jest jeszcze sprawa lokalizacji szkoły podstawowej. Staramy się o pozyskanie obiektu odpowiadającego wymaganiom.

Obszerne komunikaty dotyczące katastrofy ukazały się na portalu kazimierskim.  

 

Działania promocyjne gminy:

1. Trwa realizacja kolejnych etapów projektu „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu”. W dniach 11-20 czerwca na stacjach warszawskiego metra emitowany był spot reklamowy miasta, modernizowana jest urzędowa strona internetowa (wraz z pozycjonowaniem), do 20 czerwca zrealizowano 31 audycji o Kazimierzu Dolnym, których można słuchać w Radio ZET, wykonano prezentację multimedialną o Kazimierzu Dolnym (miasto i gmina), jak również dokonano tłumaczeń tekstów promocyjnych i informacyjnych o Kazimierzu Dolnym (90 stron tekstów). W przygotowaniu są projekty reklam prasowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii (ich emisja nastąpi w lipcu i sierpniu br.). W tygodniku „Newsweek Polska” ukazała się reklama Kazimierza Dolnego.

2. W dniu 21 maja 2011r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się impreza promocyjna „Hity turystyczne Krainy Lessowych Wąwozów” – nasza gmina zwyciężyła w konkursie na najlepszą gminną prezentację (impreza była jednym z elementów projektu „Kampania promocyjna Krainy Lessowych Wąwozów”, podobnie jak wizyta studyjna 20 dziennikarzy i przedstawicieli biur podróży z terenu całego kraju w Kazimierzu Dolnym i Mięćmierzu, jaka miała miejsce w dniu 15 czerwca 2011r.). W ramach tego projektu zostało przekazanych gminie 15 tablic informacyjnych „Hity turystyczne Kraina Lessowych Wąwozów” - prawie wszystkie są już rozdysponowane.

3. Gmina była współorganizatorem piątej edycji Ogólnopolskiego Kiermaszu Smaków Regionalnych „Zasmakuj w Kazimierzu”, który odbył się w dniach 11 – 12 czerwca na Rynku w Kazimierzu Dolnym.

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

17 maj – uczestniczyłem w Zjeździe Gminnym Związku OSP RP, zjazd miał miejsce w remizie strażackiej w Wierzchoniowie.

 

25 maj – z okazji Dnia Samorządowca brałem udział w spotkaniu z Prezydentem RP - p. Bronisławem Komorowskim, na uroczystości obecnych było wielu przedstawicieli samorządów z terenu całego kraju.

 

29 maj – uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Dolnego rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, dzieciom rotmistrza wręczono pamiątkowy medal i dyplom.

 

8 czerwiec – odbyłem służbowy wyjazd do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie przedstawiłem sprawę katastrofy w GZS i rozmawiałem na temat możliwości uzyskania pomocy finansowej na odbudowę budynku, swoje wsparcie zadeklarował Marszałek Województwa – Krzysztof Hetman, który towarzyszył mi w tym wyjeździe.

 

9 czerwiec – spotkałem się z p. Genowefą Tokarską – Wojewodą Lubelskim i p. Henrykiem Kaproniem - dyrektorem Wydziału Finansów i Budżetu UW, temat rozmów skupiał się na pomocy naszej gminie w związku ze zniszczeniem budynku GZS.

 

13 czerwiec – podczas XXI zlotu Związku Młodocianych Więźniów Politycznych  Okresu Stalinowskiego (lat 1944-1956) ”Jaworzniacy” w Kazimierzu Dolnym wziąłem udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy upamiętniającej młodocianych więźniów politycznych, składając w imieniu społeczności gminy wiązankę kwiatów.

 

16 czerwiec – na zaproszenie Starosty Puławskiego uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców z terenu powiatu z nowym dyrektorem SP ZOZ w Puławach – p. Jolantą Herdą. Po południu wziąłem udział w spotkaniu założycielskim Społecznego Komitetu Odbudowy Szkoły, zawiązanego z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym, na którym dokonano wyboru zarządu komitetu.

 

 

  

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".