Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 października 2011r.

 

OR.0057.8.2011

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 23 września 2011r.
do 14 października 2011r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej
w dniu 17 października 2011r.

 

W zakresie inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 26 września 2011r. w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia na najem modułów kontenerowych na potrzeby Gminnego Zespołu Szkół wpłynęła 1 oferta – cena 5 588 957,41 złotych. Postępowanie unieważniono i ponownie wszczęto procedurę. Wysłano zaproszenia do negocjacji do 6 wykonawców. Przystąpiło do nich trzech wykonawców i ci zostali zaproszeni do złożenia ofert cenowych w terminie do  dnia 24 października 2011r.

2. W dniu 27 września 2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicy Klasztornej i Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym”, przetarg odbył się w dniu 14 października 2011r., wpłynęło 6 ofert, które są obecnie rozpatrywane.

3. W dniu 28 września 2011r. po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę z firmą WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Góry w Kazimierzu Dolnym” na kwotę 534 537,87 zł.

4. Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania „Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka, Rzeczyca, Zbędowice”. Termin składania  wniosków upływa 20 października 2011r.

5. W dniu 10 października 2011r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwie umowy pożyczki. Pierwsza w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji w ulicy Góry w Kazimierzu Dolnym”, druga w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bochotnicy. Natomiast 13 października 2011r. podpisana została z Funduszem umowa dotacji w kwocie 10 420,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji i wykonanie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody na terenie gminy Kazimierz Dolny.

6. W dniu 12 października 2011r. dokonano protokolarnego odbioru drogi w Witoszynie remontowaną w ramach modernizacji drogi gminnej Rzeczyca -Kolonia Witoszyn - Rąblów etap II na odcinku długości 325 mb, droga jest modernizowana z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

7. Nawieziono i wbudowano gruz na drogach gminnych w Wylągach i w Cholewiance – zadania zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

8. Rozpoczęto prace przy ostatnim odcinku remontu nawierzchni na drodze gminnej nr 208/1 w Cholewiance. Na długości 200 metrów zostanie położony asfalt. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia za cenę 43 419,00 zł. Umowę w tej sprawie podpisano 14 września 2011r.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

W dniu 11 października 2011r. ogłoszono dwa przetargi nieograniczone:

- na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 69,87 m2, położonego na parterze budynku nr 22 przy ul. Rynek w Kazimierzu Dolnym; cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 4 000,00 złotych netto. Przetarg odbędzie się 16 listopada 2011r.

- na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Browarnej, dz. nr 1120 (szalet miejski) – cena wywoławcza 2 500 000,00 złotych netto, przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2011r.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

27 września – wziąłem udział w II Lubelskiej Gali Turystyki, podczas której m. in. wręczano nagrody w konkursie na Turystyczne Perły Lubelszczyzny  

 

5 października  - podczas wyjazdu służbowego do Warszawy, w siedzibie firmy Budplan omawiałem kwestie związane z przygotowaniem projektu studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych naszej gminy, natomiast w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich rozmawiałem nt. warunków konkursu na projekt architektoniczny nowej szkoły, czego efektem jest opracowanie pn. „Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym – program użytkowy”

 

14 października – powitałem w Kazimierzu Dolnym kilkudziesięciosobową grupę wyższych urzędników odpowiedzialnych za kulturę w ministerstwach spraw zagranicznych i ministerstwach kultury krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących, którzy odwiedzili Kazimierz podczas kilkudniowej wizyty w naszym regionie organizowanej w ramach Polskiej Prezydencji w UE.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".