Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2011r.

 

OR.0057.10.2011

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 15 listopada 2011r.
do 20 grudnia 2011r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej
w dniu 21 grudnia 2011r.

 

W zakresie inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 21 listopada 2011r. po przeprowadzeniu postępowań przetargowych podpisano umowy:

- na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Góry” ze Spółką Andrzej i Józef Kwiatkowscy z Lublina na kwotę 4 757,00 złotych,

- na wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się w obszarze administracyjnym gminy Kazimierz Dolny z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Puław za cenę 524 880,00 złotych (była to jedyna oferta złożona w przetargu na to zadanie),

- na rozbiórkę wschodniego skrzydła budynku szkoły w Kazimierzu Dolnym uszkodzonego w wyniku wybuchu gazu z firmą PHU SPUREK Sp. z o.o. z Kielc za cenę 244 864,56 zł.

2. W dniu 23 listopada 2011r. podpisano umowę na najem szkoły kontenerowej z firmą RAMIRENT S.A. ze Szczecina za cenę 2 405 634,00 złotych. Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2014r. i obejmuje 28 miesięcy najmu.

3. W dniu 24 listopada 2011r. firmie RENOVA z Warszawy udzielono zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac badawczych (badań archeologicznych i badań architektonicznych) prac restauratorskich schodów kamiennych w kurtynie wschodniej zamku niezbędnych do wykonania modernizacji i zagospodarowania Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym.

4. 1 grudnia 2011r. ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia szkolnego mebli i sprzętu elektronicznego dla GZS w Kazimierzu Dolnym. Do dnia otwarcia – tj. 9 grudnia 2011r. - wpłynęło 11 ofert. Do realizacji zamówienia w części nr 1 – dostawa mebli - wybrano ofertę Firmy „Szkol-Mako” Włodzimierz Kowalski z Radomska za cenę 80 017,65 złotych, w części nr 2 – dostawa sprzętu elektronicznego - firmę PERFECT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk z Sierakowic za cenę 51 566,52 złotych. Wyposażenie zamówiono na potrzeby powstającej szkoły kontenerowej.

5. W dniu 2 grudnia 2011r. ogłoszono przetarg na prowadzenie akcji zimowej. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 12 grudnia 2011r. Spośród 6 ofert jakie wpłynęły wybrano:

- część nr 1: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2012/2013” – oferta firmy FUH Piotr Rutkowski z Okala za cenę 183 600,00 złotych,

- część nr 2: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2012/2013 w sołectwach: Okale, Mięćmierz, Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Wylągi – oferta Firmy Hydro-Bruk Dominik Figura z Cholewianki za cenę 80 946,00 złotych.

- część nr 3: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kazimierz Dolny w sezonie zimowym 2012/2013 w sołectwach: Góry (od wieży telewizyjnej), Skowieszynek, Bochotnica, Wierzchoniów, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, Witoszyn, Zbędowice, Parchatka – oferta firmy „Borkom” ZPUH Jan Boroch z Jaworców za cenę 98 496,00 złotych.

Umowy z wykonawcami zostaną podpisane na czas od 1 stycznia 2012r. do 31 marca 2013r.

6. W dniu 5 grudnia 2011r. podpisano umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicy Klasztornej i Krakowskiej” ze Spółką Andrzej i Józef Kwiatkowscy z Lublina na kwotę 20 306,00 złotych.

7. W dniu 7 grudnia 2011r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Termin składania prac konkursowych określono na 31 marca 2012r.

8. W grudniu 2011r. zakończono remont dwóch lokali mieszkalnych oraz części dachu na budynku byłej szkoły podstawowej w Zbędowicach za kwotę 58 407,90 złotych.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. Przeprowadzony 16 listopada 2011r. przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Kazimierzu Dolnym, na parterze budynku przy ul. Rynek 22 (po byłej cukierni) przyniósł gminie miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 11 000,00 złotych netto. Cena wywoławcza wynosiła 4 000,00 złotych. Dzierżawcą został p. Marcin Marciniak z Bochotnicy.  

2. W dniu 23 listopada 2011r. podpisano umowy na remont następujących lokali mieszkalnych: nr 7 w budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 18 oraz nr 11 w budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 18 a.

3. W dniu 2 grudnia 2011r. podpisano akt notarialny sprzedaży działki nr 1133/1 w Kazimierzu Dolnym (komórki gospodarcze przy ul. Rynek 8). Gmina uzyskała ze sprzedaży tej działki kwotę 372 690,00 złotych brutto.

4. 15 grudnia 2011r. złożono cztery wnioski do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o dofinansowanie wykonania prac remontowych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych dotyczące miejsc: mogiła z okresu walk wyzwoleńczych 1930, 1960–64 w Parchatce, płyta pamiątkowa ku czci pomordowanych ze wsi Parchatka z okresu II wojny światowej, konserwacja mogił na cmentarzu AR w Kazimierzu Dolnym, cmentarz wojenny ofiar pacyfikacji wsi Zbędowice.

5. Zaplanowany na 16 grudnia 2011r. przetarg na sprzedaż działki gminnej nr 1120 przy ul. Browarnej (zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego) nie odbył się z powodu braku oferentów.

 

Z zakresu promocji gminy:

1. Gmina Kazimierz Dolny została nominowana w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego „Kryształowa Elka” na najlepsze projekty promujące region w 2011r. W dniu 1 grudnia 2011r. miała miejsce gala wręczenia nagród i wyróżnień.

2. W dniach 10-11 grudnia odbył się kolejny - V Jarmark Świąteczny, podczas którego zaprezentowano smakołyki i potrawy oraz wyroby rękodzieła artystycznego naszego regionu. Pojawił się Święty Mikołaj z prezentami dla najmłodszych a dla mieszkańców została również zorganizowana pierwsza Wigilia Miejska. Wydarzeniem drugiego dnia jarmarku były uroczystości prapremiery fanfar skomponowanych specjalnie dla Klasztoru OO. Franciszkanów na odsłonięcie i zasłonięcie obrazu „Zwiastowania NMP” wraz z koncertem muzyki ich twórcy - Michała Lorenca; Urząd Miasta był współorganizatorem tego wydarzenia.

 

W dniu 20 grudnia 2011r. ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny”. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 35 000,00 złotych. Oferty można składać do 16 stycznia 2012r.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

26 listopada uczestniczyłem w spotkaniu, jakie miało miejsce w kazimierskim SARP-ie, podczas którego sędziowie powołanego przeze mnie Sądu Konkursowego zaprezentowali radnym i zaproszonym gościom założenia programu użytkowego przyszłego kompleksu budynków Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym oraz koncepcję i ideę konkursu na jego projekt architektoniczny, inż. Stanisław Mazur przedstawił również wyniki opracowanej przez siebie pełnobranżowej ekspertyzy budowlanej obiektu i wnioski z niej wypływające.

 

3 grudnia – w miejscowości Młynki koło Puław wziąłem udział w zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjazd taki odbywa się co 5 lat, wybrano na nim nowego prezesa OP ZOSP, którym został starosta puławski – p. Witold Popiołek.

 

6 grudnia – miałem przyjemność wspólnie z 8 parami małżeńskimi z naszej gminy świętować jubileusz 50-lecia ich związków małżeńskich, tzw. złotych godów. Podczas uroczystości odznaczyłem małżonków medalami przyznawanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 

16 grudnia – w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach wziąłem udział w konferencji poświęconej projektowi pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”. Projekt, którego budżet wynosi 4 153 278 CHF (tj. 11 990 514 złotych) jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Starostwo Powiatowe w Puławach z trzema partnerami: Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień”, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy i obejmuje lata 2011-2014.

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".