Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2007 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 12 lipca do 27 sierpnia 2007r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2007r.

 

W tym okresie wykonano następujące prace (przedstawiam najważniejsze):

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

 

1.     Zakończono prace przy budowie wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii – etap I. Komisyjny odbiór robót odbył się 7.08.2007r. Podpisano Porozumienie Międzygminne na dostawę wody dla miejscowości Rzeczyca Kolonia.

2.       Rozstrzygnięto przetarg na budowę kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Doły 4 w Kazimierzu Dolnym. Zamówienia udzielono firmie Technika Grzewcza i Sanitarna Cholewa i S-ka z Końskowoli. Wartość zamówienia 139 437,48 zł. W dniu 1.08.2007r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane.

3.      Wykonano prace związanych z doraźnym uszczelnieniem dachu budynku dawnej szkoły w Zbędowicach.

 

Z zakresu inwestycji drogowych:

 

1.        Nawieziono 120 ton materiału kruszonego oraz 22 tony tłucznia wraz z rozsypaniem na drogę gminną ul. Krakowska w Kazimierzu Dolnym, nawieziono kruszywo na drogę gminną nr 299 w Witoszynie.

2.        Mechanicznie wyrównano drogę gminną w Rzeczycy, nawieziono materiał kruszony na drogę.

3.        Nawieziono tłuczeń na Góry II i III.

4.        Wykonano przełożenie nawierzchni chodnika przy ul. Tyszkiewicza w Kazimierzu Dolnym na długości25 metrów oraz przełożono chodnik przy placu zabaw obok Grodarza.

5.        Mechanicznie wyrównano drogę gminną w Dąbrówce, Węgiercu, Witoszynie.

6.        Nawieziono 56 ton kruszywa od przeprawy promowej w kierunku Męćmierza (od strony Wisły).

7.        Wydano 5 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

 

Z zakresu bieżącego utrzymania:

 

1.       Wykonano podświetlenie baszty (działanie wspólne z PTTK)

2.       Wykonano oświetlenie uliczne na ul. Kazimierskiej w Bochotnicy- boczna uliczka (2 lampy).

3.       Przeprowadzono kontrolę zawarcia umów na wywóz nieczystości stałych w następujących miejscowościach:

-         Parchatka

-         Bochotnica

-        Zbędowice
W czasie kontroli zobowiązano właścicieli posesji, którzy jeszcze nie podpisali umowy do jej zawarcia w określonym terminie, zapoznając jednocześnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

4.       Rozpoczęto kontrolę lokali gastronomicznych pod względem zawartych umów na wywóz nieczystości stałych zgodnie z regulaminem (w przeliczeniu na ilość miejsc konsumpcyjnych), skontrolowano 4 lokale gastronomiczne.

5.       Rozpoczęto kontrolę szczelności szamb oraz systematyczność ich opróżniania przez firmy do tego uprawnione – kontrolę przeprowadzono w Cholewiance. Skontrolowano 3 właścicieli posesji.

 

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

1.       Podpisano umowę na opracowanie „Identyfikacji Wizualnej Miasta Kazimierz Dolny i okolic. Zasady zachowania i przestrzegania ładu i porządku w przestrzeni publicznej” (05-07-2007 r.);

2.       Podpisano umowę na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kazimierza Dolnego (13-07-2007 r.);

3.       Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny – działka nr 801/14 – na dzień 20 czerwca 2007 r.

4.       Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny – działka nr 801/15 – na dzień 20 czerwca 2007 r.

5.       Pomalowano klatkę schodową w Kamienicy Gdańskiej przy ul. Rynek 18

6.       Wydano 11 decyzji podziałowych, jedną decyzję rozgraniczeniową .

 

Referat działalności gospodarczej w omawianym okresie wydał:

 

-         3 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-         5 zmian wpisów do rejestru,

-         2 podmioty wykreślono,

-         6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

-         3 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

-         7 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

 

Z zakresu gospodarki przestrzennej:

 

1.       Projekt studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy znajduje się w pracowni “Budplan” w celu naniesienia kolejnych poprawek wskazanych przez instytucje uzgadniające w trakcie spotkań roboczych - w dalszym ciągu wpływają nowe wnioski mieszkańców o przekształcenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego.

2.       Zmiany w planie dotyczące działki o nr ewid. 655/6 - przesłano do Konserwatora Zabytków o powtórne uzgodnienie projektu zmiany planu dla tej działki.

3.       Zmiany w planie dotyczące działek nr ewid. 70, 71 w Kazimierzu Dolnym (wyciąg) – nadal trwają prace projektowe.

4.       Dotyczy zmian w planie wyciągu przy ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym - przesłano do powtórnego uzgodnienia zmiany planu pod ten wyciąg do Zakładu Energetycznego i do Konserwatora Zabytków.

5.       W okresie od 12 lipca 2007 r. wydano:

-         50 zaświadczeń z planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-         25 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;

-         postanowień o wstępnej opinii podziału działki;

-         decyzje zezwalające na wycinkę drzew przekazano Panu M. Kozińskiemu.

 

Dnia 22 czerwca 2007r. w naszym urzędzie miała miejsce kontrola problemowa z Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Nadzoru i Kontroli. Tematem kontroli objęte były m.in. zagadnienia kompletności i terminowości przekazywania uchwał Rady Miejskiej organowi nadzoru, prawidłowość dokumentowania przebiegu sesji, prawidłowość załatwiania skarg wpływających do urzędu, a także merytoryczna ocena zarządzeń organu wykonawczego Gminy, przestrzeganie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, terminowość i kompletność składania oświadczeń majątkowych.

Podpisany przeze mnie protokół z kontroli dnia 13 lipca 2007r. stwierdzał prawidłowość powyższych zagadnień, z jednym małym wyjątkiem – organ kontroli zarzucił nam brak formalnej regulacji odnośnie sposobu numerowania zarządzeń Burmistrza. Tę nieprawidłowość wykluczymy umieszczając podobne procedury w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu lub Statucie Gminy.

 

 

W okresie od poprzedniej sesji odbyły się następujące spotkania i narady:

 

19 lipca – narada z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w sprawie służb prewencji w czasie festiwalu filmowego „Dwa Brzegi”,

 

20 lipca – miało miejsce spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące właściwego oznakowania drogi wojewódzkiej nr 824 w rejonie Bochotnicy,

 

21 lipca – do Kazimierza przybył z nieoficjalną wizytą ostatni Prezydent RP na Uchodźtwie – Ryszard Kaczorowski,

 

31 lipca – u Prezydenta Puław odbyło się robocze spotkanie w sprawie oferty EURO 2012

 

12 sierpnia – w Wierzchoniowie wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji, gdzie omawiane były sprawy związane z opracowaniem dokumentacji technicznej budowy,

 

18-19 sierpnia - na zaproszenie Burmistrza Szydłowa uczestniczyłem w obchodach X Święta Śliwki – była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z samorządowcami, parlamentarzystami; Szydłów jest miastem o podobnej historii do Kazimierza, swoją świetność podobnie jak Kazimierz zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu,

 

24 sierpnia – uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych mającym na celu omówienie spraw związanych z modernizacją obwałowań w dolinie parchacko-bochotnickiej,

 

27 sierpnia – w Puławach uczestniczyłem w spotkaniu na temat aktualizacji strategii powiatu.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".