Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja Burmistrza Kazimierza Dolnego z wykonania budżetu Gminy za III kw. 2007 r.


 

 

 

Na podstawie art. 14 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

  1. Wykonanie budżetu gminy Kazimierz Dolny za III kwartał  2007 r.

 

-     Dochody - plan 14.816.975 zł wykonanie 12.416.626,55 zł

 

-     Wydatki - plan 15.103.753 zł wykonanie 9.773.839,09 zł

/ w tym: wydatki bieżące plan :13.486.984 zł, wykonanie 8.935.456,38 zł;

wydatki majątkowe – plan  1.616.769 zł, wykonanie 838.382,71 zł/

 

  1. Kwota nadwyżki budżetowej 2.642.787,46 zł

 

  1. Kwota zobowiązań

-      z tytułu kredytów i pożyczek – 3.061.544,10 zł co daje 24,66 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2006r. spadło o 5,07 % .

-      zobowiązania wymagalne (art. 11 ust. 1 pkt 4 lit. b) -  brak

 

  1. Udzielone poręczenia i gwarancje –brak
  2. Od początku roku do dnia 30.09.2007 r.  dokonano spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1.015.556,27 ,
  3. Wykaz podatników, którym umorzone zostały zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie powyżej 500,00 zł ( art. 14 pkt 2e i f ustawy o finansach publicznych) – brak.

Umorzone zostało łączne zobowiązanie pieniężne ogółem na kwotę 3.347,00 zł , ale kwoty umorzone u poszczególnych podatników nie przekraczają kwoty wymienionej w art. 14 pkt 2e.

 

 

 

Burmistrz

 

 

mgr Grzegorz Dunia

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".