Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Stanowienie aktów publicznoprawnych.


 

Stanowienie aktów publicznoprawnych

 

Uchwały Rady Miejskiej.

 

 1. Opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej należy do właściwości i obowiązków tego pracownika merytorycznego Urzędu Miasta, w którego zakresie znajduje się problematyka regulowana daną uchwałą.
  Projekty uchwał tworzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
 2. Pracownik, do którego należy opracowanie projektu uchwały ma obowiązek współpracować z innymi pracownikami Urzędu, których zadania mają związek z projektowaną uchwałą. Omawia projekt z Sekretarzem Gminy a następnie występuje po wszelkie uzgodnienia i opinie, a w szczególności:
  -         radcy prawnego,
  -         kierowników jednostek organizacyjnych, jeśli projektowana treść uchwały dotyczy tych jednostek
 3. Po dokonaniu w/w czynności, pracownik przedstawia projekt uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz innymi dokumentami, które przemawiają za jej podjęciem, do akceptacji Burmistrzowi a następnie przekazuje komplet materiałów Przewodniczącemu Rady Miejskiej za pośrednictwem inspektora ds. obsługi rady.
 4. Przewodniczący Rady kieruje projekty uchwał do zaopiniowania Komisjom Rady, opinia ta zawarta jest w protokole z posiedzenia Komisji i prezentowana jest na sesji Rady.

  Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały wpisywane są do rejestru uchwał, jeden egzemplarz wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Przesyła się je również do organu nadzoru i publikuje w BIP. Uchwały wymagające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego są przekazywane do jego redakcji.

  W celu realizacji uchwały przekazuje się za dekretacją Sekretarza Gminy na poszczególne stanowiska pracy.

 

Zarządzenia Burmistrza.

 

 1. Projekty zarządzeń Burmistrza przygotowywane są przez pracowników Urzędu Miasta, których zakresu obowiązków dotyczy sprawa stanowiąca treść zarządzenia.
 2. Pracownik opracowujący projekt zarządzenia odpowiedzialny jest za uzyskanie  niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym przede wszystkim radcy prawnego.
  Treść projektu powinna uzyskać akceptację Sekretarza a w przypadku zarządzeń w sprawie finansów gminy – Skarbnika Gminy. Opracowujący zgłasza prowadzącemu rejestr zarządzeń opracowywanie zarządzenia i wstępnie uzyskuje jego numer.
 3. Projekt zarządzenia, wraz ze wszystkimi materiałami uzasadniającymi jego pojęcie, przedkładany jest następnie Burmistrzowi do podpisu.

4         Po podpisaniu aktu pracownik ma obowiązek:

-         przekazać go do rejestru, potwierdzając jego numer, oraz do publikacji w BIP,

-         wykonać odpowiednią liczbę egzemplarzy i rozesłać go zainteresowanym,

-         podjąć działania zmierzające do pełnej realizacji aktu,

-         zapewnić podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i przekazać – jeśli podlega publikacji do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".