Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2008 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 1 lutego do 13 lutego 2008r.

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2008r.

 

 

W czasie od ostatniej sesji podjęto następujące działania:

 

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zlecono nawiezienie 30 ton kruszywa na drogę gminną o nr działki 521 w miejscowości Cholewianka oraz zamówiono 200 ton kruszywa budowlanego na drogę gminną działka nr 666 w miejscowości Wierzchoniów.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

4 lutego 2008 r. został ogłoszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kazimierz Dolny przeznaczonych do dzierżawy działki nr 1245 – Góra Trzech Krzyży;

8 lutego 2008 r. ogłoszono przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kazimierz Dolny – działka nr 801/15 położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Sadowej – przetarg planowany jest na dzień 15 kwietnia 2008r.

 

Wydano 2 decyzje w sprawie podziału nieruchomości, 9 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 10 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydano 1 opinię w sprawie projektu podziału nieruchomości.

 

W zakresie działalności gospodarczej w tym czasie wydano:

3 wpisy do rejestru działalności gospodarczej,

2 zmiany wpisów do rejestru działalności gospodarczej,

2 wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej,

2 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

5 zaświadczeń o uiszczeniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zamówiono 3 wiaty przystankowe, które zostaną ustawione w Cholewiance, Kolonii Rzeczyca i w Rzeczycy - planowany termin montażu -22.02.2008r.

Dokonano wyceny remontów zadaszeń przystankowych, prace te planujemy wykonać do 31.03.2008r.

 

Gmina wystąpiła do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków na uzupełnienie oświetlenia drogowego Cholewianka - Dąbrówka, Kwaskowa Góra, skrzyżowanie dróg w Bochotnicy - ul. Nałęczowska z ul. Puławską oraz w Kazimierzu Dolnym na odcinku od mostu do oczyszczalni.

 

Podpisano umowę na wykonanie projektu prac geologicznych dotyczących rekonstrukcji i pogłębienia studni ujęcia wody w Wierzchoniowie - w dniu 30.01.2008r.

Zostały również podpisane umowy na wykonanie prac zabezpieczających na baszcie i zamku w Kazimierzu Dolnym - w dniu 7.02.2008r.

 

W dniu 04.02.2008r. miało miejsce spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mięćmierz-Okale w sprawie remontu budynku remizy i możliwości korzystania z PROW w tym zakresie. W tej sprawie odbyło się również zebranie wiejskie - 06.02.2008 r. Na zebraniu poruszono także kwestie wysypiska śmieci oraz wodociągu i spraw bieżących.

Przeprowadzono konsultacje z potencjalnym inwestorem panem Markiem Nowakowskim – Prezesem Zarządu „DM Doradztwo” w sprawie inwestycji Regionalne Centrum Szkoleniowo-Sportowo-Rekreacyjne w Kazimierzu Dolnym – przekazano dokumentację do analizy.

W dniu 07.02.2008r. przedstawiciel Urzędu Miasta uczestniczył w spotkaniu w MPWiK w Puławach w sprawie Aglomeracji Puławy – gdzie dyskutowano nad pracami dotyczącymi kanalizacji w Parchatce i Zbędowicach.

 

W okresie od 1 lutego 2008r. w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach i naradach:

 

5 lutego - w Puławach podpisałem porozumienie, zgodnie z którym trzy miasta naszego regionu – Puławy, Nałęczów i Kazimierz Dolny zobowiązują się do wspólnej organizacji centrum pobytowego w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Do porozumienia przystąpiło też Uzdrowisko Nałęczów.

 

6 lutego – uczestniczyłem w kilku spotkaniach:

-         z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg, panem Pidkiem, z którym rozmawiałem na temat realizacji inwestycji drogowych na drogach nr 824 i 830,

-         z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych panem Bogutą w sprawie przygotowań do realizacji modernizacji obwałowań rzeki Wisły w dolinie parchacko-bochotnickiej,

-         w Departamencie Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie rozmawiałem na temat możliwości dofinansowania budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Bochotnicy,

-         w siedzibie Lubzel SA kontynuowałem rozmowy dotyczące podpisania porozumienia w sprawie realizacji zadań na ulicy Krakowskiej tj. skablowania sieci elektroenergetycznej – ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć zarząd firmy.

 

7 lutego – na spotkaniu z panią dyrektor SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym poruszyliśmy sprawy związane z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia, problemy z jakimi boryka się i możliwości ich rozwiązania.

 

12 lutego – z dyrektorem Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych panem Madejskim rozmawiałem na temat działań, jakie wspólnie możemy podjąć w celu ograniczenia ruchu tzw. quadów po wąwozach kazimierskich a także likwidacji nielegalnych, „dzikich” wysypisk śmieci w naszych lasach.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-03-27 14:53:34
Ostatnia zmiana:
2008-03-27 14:54:25