Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2008 r.


  

OR.0055/ 7 /08


 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 17.07.2008 r. do 25.08.2008 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2008 r.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1.      W  przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą „Odbudowa  budynku - wiaty dworca autobusowego w Kazimierzu Dolnym” wpłynęły dwie oferty. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „BUDIMER”  Sp.  z o.o. z Puław w cenie 414 311,63 zł. Umowę podpisano w dniu 29 lipca 2008r. Prace budowlane właśnie trwają. Termin ich zakończenia zgodnie z umową 30 listopada 2008r.

2.      W przetargu na “Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna i Klasztorna w Kazimierzu Dolnym” wpłynął protest oraz odwołanie, w którym zarzucono gminie wybranie oferty o rażąco niskiej cenie. W dniu 14 sierpnia w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie odbyła się rozprawa. W wyniku  postępowania odwoławczego powtórzono ocenę ofert. Wybrano tę samą firmę co poprzednio, czyli BUDIMER Sp. z o. o. z Puław, uprzednio wzywając ją, jako oferenta, do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Dodatkowo został opracowany na czas prowadzenia robót projekt czasowej organizacji ruchu za kwotę 1 400 zł.

3.      W przetargu na „Budowę wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii - etap III” (Działanie 1) wpłynęły dwie oferty.  Do realizacji zamówienia została wybrana oferta, którą  złożyła firma: P.W.HYDROSAN z Lubartowa za cenę 179 857,41 zł. Trwa jeszcze postępowanie ponieważ wpłynął protest.

4.      W dniu 22 sierpnia 2008r. ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym. Rozstrzygnięcie planowane jest na dzień 12  września 2008r. na godz. 10.00.

 

Z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych:

1.      Ogłoszono przetarg nieograniczony na utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 712 w miejscowości Witoszyn oraz na utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 62 w miejscowości Jeziorszczyzna – w dniu 8 sierpnia 2008r.

2.      Mechanicznie wyrównano drogę gminną nr ewid. 1518 w Kazimierzu Dolnym (boczna Chałajowy Dół) oraz drogi na terenie sołectwa Zbędowice i Parchatka.

3.      Nawieziono i wbudowano 30 ton mieszanki kruszywa na drogę gminną ul. Krakowska w Kazimierzu Dolnym.

4.      Wykonano odwodnienie liniowe drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka.

5.      Oczyszczono studzienkę oraz rów odwadniający w miejscowości Bochotnica.

6.      Zlecono odtworzenie rowu odwadniającego w miejscowości Zbędowice i Parchatka.

W wyniku przetargów, o których informowałem w sprawozdaniu z dnia 17 lipca 2008r. rozpoczęły się prace remontowe na chodnikach Ku Farze, w ul. Małachowskiego, ul. Tyszkiewicza, ul. Kwaskowa Góra, ul. Zamkowa; rozpoczęty został remont nawierzchni drogi w Dąbrówce, prowadzone są prace przy utwardzeniu dna wąwozów w Kwaskowej Górze, Parchatce, Witoszynie i Rzeczycy.

 

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

30 lipca – w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami rządu,  na którym wręczono promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na utwardzenie dróg przebiegających dnem wąwozów. Naszej gminie przyznano 200 tys. zł., które przeznaczone zostaną na utwardzenie dróg w wąwozach na Jeziorszczyźnie i w Witoszynie.

 

W dniach od 2 do 9 sierpnia   w Kazimierzu Dolnym trwał się festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. W jego trakcie uczestniczyłem w wielu spotkaniach związanych z organizacją i przebiegiem festiwalu, m. in. z gubernatorem miasta Łucka na Ukrainie. Festiwal otrzymał bardzo dobre recenzje; dla naszego miasta jest to doskonała promocja; transmisje studia festiwalowego w telewizji ogólnopolskiej, relacje w mediach przyczyniają się do tego, że zainteresowanie festiwalem i naszym miastem z roku na rok rośnie.

 

10 sierpień – w Kazimierzu gościł Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”, który zaśpiewał dla naszych mieszkańców w Kościele Farnym. Miałem przyjemność towarzyszyć w zwiedzaniu Kazimierza profesorowi Stefanowi Stuligroszowi i członkom jego chóru – wszyscy oni wywieźli z naszego miasta niezapomniane wrażenia.   

 

12 sierpień – wziąłem udział w zebraniu mieszkańców miasta, na którym wybrano przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego – pana Ryszarda Niezbeckiego, przedstawiłem również zebranym planowane inwestycje w gminie i utrudnienia z tym związane.

 

18 sierpień   uczestniczyłem w spotkaniu, które miało na celu omówienie problemu zabezpieczenia i upamiętnienia dawnego żydowskiego cmentarza na stoku Góry Trzech Krzyży przy boisku szkolnym GZS. Wzięli w nim m. in.  udział: przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – pan Dariusz Kopciowski, autor projektu pomnika prof. Kucza – Kuczyński. Kolejne spotkanie już z udziałem rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie miało miejsce w dniu 25 sierpnia2008r.  

 

20 sierpień – w Warszawie w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisałem umowę na dofinansowanie budowy boiska przy Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym na kwotę 200 tys. złotych. Tego samego dnia spotkałem się z przedstawicielami Rejonu Dróg Wojewódzkich w miejscowościach Wierzchoniów, Bochotnica i Parchatka, gdzie w terenie omawiany był obecny stan dróg i potrzebne remonty.

 

21 sierpień – przyjąłem w Kazimierzu posłankę do Parlamentu Europejskiego, panią  Grażynę Staniszewską, która przedstawiła pomysł budowy Wiślanej Trasy Rowerowej. W spotkaniu uczestniczył m. in. członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Marek Flasiński, prezydent Puław – Janusz Grobel, przedstawiciele gmin nadwiślańskich z województw lubelskiego i świętokrzyskiego oraz organizacji zajmujących się zagadnieniami ścieżek rowerowych. Zaprezentowano na rynku wystawę pt. „Wisła – ostatnia taka rzeka Europy”, która ma za zadanie promować ideę budowy trasy rowerowej a przedstawiona zostanie w ramach kampanii w 10 miastach Polski.

 

 

 

Źródło informacji:
Anna Bartoś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2008-09-08 09:43:31
Ostatnia zmiana:
2008-09-08 09:43:55