Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 marca 2009 r.


 

 

OR.0055/ 2 /09

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29.01.2009r. do 05.03.2009 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 marca 2009 r.

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

 

1. W dniu 19 lutego 2009 r. podpisano kolejny akt notarialny – umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Doły 4  w Kazimierzu Dolnym za cenę 23 272,36 zł;

 

2. W dniu 27 lutego 2009r. zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gminnych:

a)      parkingu tzw. „zielonego”, obejmującego trzy działki położone  w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Kwaskowa Góra z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy – 15 000,00 zł. netto,

b)      parkingu położonego przy ul. Senatorskiej, obok kuźni z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy - 15 000,00 zł  netto,

c)       parkingu tzw. „strażackiego” obejmującego dwie działki położone przy ul. Tyszkiewicza z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy – 18 000,00 zł netto,

d)      budynku Kuźni w Kazimierzu Dolnym wraz z częścią działki  o powierzchni 15m2 położonego przy ul. Senatorskiej z ceną wywoławczą czynszu dzierżawnego  1 000,00 zł. netto miesięcznie

Wszystkie wymienione wyżej przetargi zostaną przeprowadzone w dniu  17 marca 2009 r.

 

3. W dniu 3 marca 2009 r. rozstrzygnięto przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę:

a)      nieruchomości zabudowanej budynkiem „Łaźni” w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej – osiągnięta cena rocznego czynszu dzierżawnego to 220.000,00 zł. netto (przy wywoławczej 90.000,00 netto)

-        dzierżawca PPHU DREWPOL z Bielsko-Białej,

 

b)      budynku wiaty dworca autobusowego w Kazimierzu Dolnym przy  ul. Tyszkiewicza - osiągnięta cena miesięcznego czynszu dzierżawnego to 1.900,00 zł netto (przy wywoławczej 1.800,00 zł netto)

-        dzierżawca Artur Sieczkowski, zam. Bochotnica,

 

c)       nieruchomości zabudowanej ruinami zamku i basztą w Kazimierzu Dolnym – osiągnięta cena czynszu dzierżawnego za cały okres trwania umowy to 211.000,00 zł netto (przy wywoławczej 100.000,00 zł netto)

-        dzierżawca Mariusz Aab, zam. Kraków.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

 

1.      Trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku Szkoły Podstawowej w Bochotnicy do kolektora zbiorczego w ramach inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bochotnicy” - koszt  robót budowlanych 26 025,28 zł, nadzór inwestorski –  976,- zł. Zakres rzeczowy wykonano.

 

2.      Zlecono wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku Starego Młyna w ramach inwestycji „Budowa Regionalnego Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjno-Sportowego w Kazimierzu Dolnym”.

 

3.      Prowadzone są zabiegi kwasowania studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w Wierzchoniowie, opracowywana jest dokumentacja kasowania. Projekt prac geologicznych na wykonanie zabiegów intensyfikujących dopływ wody podziemnej z górotworu kredowego do zrekonstruowanej studni przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w celu zatwierdzenia.

 

4.      W dniu 24 lutego 2009r. ogłoszono przetarg na kolejny - III etap budowy wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii - otwarcie ofert zaplanowano na 19 marca 2009r.

 

5.      W dniu 3 marca 2009r. przeprowadzono przetarg na zadanie „Remont drogi dojazdowej i ciągów pieszych oraz remont muru oporowego przy Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym”. Wpłynęło  11 ofert, trwa ich badanie.

 

Z zakresu działań promocyjnych gminy

 

5 marca 2009r. do Kazimierza zawitała ekipa telewizyjna niemieckiej telewizji Mitteldeutscher Rundfunk – MDR z Lipska, która planuje nakręcenie filmu dokumentalnego o rzece Wiśle. W związku z przygotowywaniem  scenariusza Urząd Miasta zorganizował spotkanie ekipy z kilkoma osobami z Kazimierza Dolnego – specjalistami w dziedzinie historii żeglugi, jednostek pływających, portów, dawnej zabudowy portowej oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na rzece. Realizacja samego dokumentu nastąpi w miesiącu kwietniu 2009r.  

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

16 lutego – uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców wsi Zbędowice, na którym omawiano sprawy programu odnowy wsi, w kontekście inwestycji związanej z remontem budynku dawnej szkoły podstawowej w tej miejscowości, oraz sprawy bieżące.

 

19 lutego – w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie, na którym minister Grzegorz Schetyna rozdał samorządowcom promesy na środki finansowe pochodzące z rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych; naszej gminie przyznano środki z MSWiA w wysokości 400 tys. zł. na remont dróg przebiegających w ciągu dna wąwozów w miejscowościach Wierzchoniów, Jeziorszczyzna i Doły.

 

24 lutego – spotkałem się z członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego - Arkadiuszem Bratkowskim, z którym rozmawiałem na temat poparcia wniosku o remont drogi wojewódzkiej nr 824.

 

25 lutego – uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez wojewodę, dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, na której przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej omawiali m. in. metody ograniczania skutków powodzi i związaną z tym rolę samorządów lokalnych.

 

27 lutego – wraz z radnymi i dyrektorem SP w Bochotnicy wziąłem udział w spotkaniu wyjazdowym w miejscowości Abramów, gdzie wspólnie z tamtejszymi władzami rozmawialiśmy na temat ich doświadczeń, związanych z budową hali sportowej. Podobny obiekt gmina planuje wybudować przy szkole w Bochotnicy, stąd też pomysł takiego spotkania.

 

28 lutego – na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Janowca wziąłem udział w XI sesji z cyklu Zimowe Spotkania Janowieckie, których tematem było określenie kierunków rozwoju naszych miejscowości. Na spotkaniu przedstawiono szerzej koncepcję budowy kładki przez Wisłę oraz zaprezentowano najciekawsze prace semestralne studentów wydziału architektury Politechniki Krakowskiej dotyczące wizji zagospodarowania zalewowych nadbrzeży Wisły pod Janowcem i Kazimierzem

 

3 marca – wraz z Komendantem Głównym PSP nadbrygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem oraz przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej PSP przy udziale Starosty Powiatu Puławskiego oraz członków OSP omawiałem możliwości przejęcia na własność gminy nieruchomości przy ul. Senatorskiej, w której mieści się siedziba jednostki straży pożarnej. Ustalono, że pod warunkiem zapewnienia nowego lokalu na potrzeby OSP w Kazimierzu Dolnym, obiekt może zostać przekazany gminie.

 

4 marca – do Kazimierza przybyła Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Związku Australijskiego w RP pani Ruth Pearce. Wraz z przedstawicielami instytucji władz samorządowych różnego szczebla podejmowałem ją w naszym mieście. W programie wizyty zostało ujęte zwiedzenie pierwszej w Polsce wystawy grafiki i fotografii artystów z Queensland College of Art Griffith University w Brisbane w Australii, którą wspólnie z panią ambasador podziwialiśmy w salach Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym.  

 


Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-03-11 09:37:26
Ostatnia zmiana:
2009-03-11 09:38:02