Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2009 r.


 

OR.0055/ 6 /09

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 02.06.2009r. do 17.06.2009 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2009 r.

 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony w dniu 5 czerwca 2009r. wniosek o przyznanie środków finansowych na inwestycję pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Cholewiance i Dąbrówce”. Wartość całościowa zadania wynosi 3 852 820,34 złotych, wnioskowana kwota dofinansowania to 1 380 280 złotych.

2. Po przeprowadzonym w dniu 5 czerwca 2009r. przetargu na zadanie „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym wraz z oświetleniem” wykonywać je będzie firma „KOROBUD”, Małgorzata Grzeszczak z Lubartowa za cenę 502 725,68 zł.

3. Obecnie trwa badanie ofert wykonawców złożonych w przetargach przeprowadzonych w dniach 15 i 16 czerwca 2009r.:

-     na przebudowę chodnika w ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym rozpatrywanych jest 8 ofert,

-     na utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 1518 (boczna tzw.Chałajowego Dołu) w Kazimierzu Dolnym badanych jest 9 ofert,

-      na remonty dróg gminnych na terenie gminy wpłynęła 1 oferta.

 

 

Z zakresu utrzymania porządku:

W dniach 3 i 4 czerwca 2009r. przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV-AGD w kilku miejscowościach na terenie naszej gminy. W pierwszym dniu zbiórki były to Mięćmierz, Okale, Dąbrówka i Cholewianka; w drugim dniu Jeziorszczyzna, Kolonia-Rzeczyca, Rzeczyca oraz Witoszyn.

 

 

Urząd Miasta zakupił cztery sztuki wiat przystankowych. W dniu 16 czerwca 2009r. zostały one rozstawione w miejscowościach: Kolonia- Rzeczyca (zamontowano 2 sztuki), Witoszyn oraz Zbędowice po jednej sztuce.

 

 

Od ostatniej sesji w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

3 czerwca – wziąłem udział w uroczystej sesji Rady Miasta Puławy, podczas której nadano honorowe obywatelstwo Puław Lechowi Wałęsie. W imieniu byłego prezydenta tytuł honorowego obywatela odebrał jego bliski współpracownik, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, pan Henryk Wujec.

 

4 czerwca – uczestniczyłem w wojewódzkich obchodach 20-tej rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej. Mszę świętą w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Lubelskiej celebrował ks. abp. Józef Życiński a konferencja okolicznościowa miała miejsce na Zamku Lubelskim.

 

6 czerwca – na zaproszenie dyrektora Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym – pana Zbigniewa Bagińskiego wziąłem udział w spotkaniu, na którym przedstawiono ideę utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Małopolski Przełom Wisły”. Obecni byli m. in. poseł Włodzimierz Karpiński, burmistrz Annopola Wiesław Liwiński i inni.

 

9 czerwca – w Nałęczowie odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania” Zielony Pierścień”, którego tematem było omówienie harmonogramu działań podejmowanych w związku z ogłoszonym naborem  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

10 czerwca – spotkałem się z zastępcą Prezydenta Lublina Włodzimierzem Wysockim; rozmowa dotyczyła sprawy udzielenia naszego poparcia dla miasta Lublin, w staraniach o miano Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, natomiast Lublin poprze nasze starania o pozyskanie środków na odnowienie kazimierskiego zamku i baszty, planujemy podpisać umowę partnerską dotyczącą naszej współpracy w tym zakresie.

 

13 czerwca – wraz z reprezentacją naszej gminy uczestniczyłem w IX Integracyjnych Zawodach Strzeleckich Miast i Gmin Powiatu Puławskiego. W zawodach tych brały również udział drużyny wystawione przez Straż Pożarną, pogotowie, Straż Miejską.

 

14 czerwca – w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym odprawiona została msza w 61 rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z naszych bohaterów narodowych, zamordowanego przez komunistów 25 maja 1948r. Społeczeństwo Kazimierza mogło także obejrzeć wystawę, upamiętniającą jego życie i działalność narodowo-wyzwoleńczą, jaka zawitała do nas po ekspozycji w Parlamencie Europejskim.

Tego dnia uczestniczyłem również w obchodach 60-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchoniowie.

 

15 czerwca – na zaproszenie rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. Jana Rajchela wziąłem udział w uroczystościach  z okazji święta Szkoły Orląt, obecny był także były minister obrony narodowej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pan Aleksander Szczygło.

 

16 czerwca – w naszym urzędzie przyjmowałem delegację samorządową z gminy Szydłowiec. Była to okazja do wzajemnej wymiany poglądów, podzielenia się doświadczeniami i uwagami dotyczącymi sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych przez nasze samorządy.

 

8 i 17 czerwca – brałem udział w spotkaniach dotyczących omówienia działań i spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniami do projektu pod nazwą „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”.

 

 

 


Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-06-22 10:57:00
Ostatnia zmiana:
2009-06-22 10:57:59