Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kazimierza Dolnego przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2009r.

 

 

OR.0055/ 11 /09

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 25.11.2009r. do 28.12.2009r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2009r.

 

Z zakresu bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych:

1. W miesiącu grudniu wykonano częściowy remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
ul. Puławska w Kazimierzu Dolnym oraz drogi gminnej w Cholewiance,

2. Wymieniono uszkodzone płyty JOMB oraz oczyszczono pobocza i podcięto gałęzie przy drodze gminnej nr ewid. 120 w Kazimierzu Dolnym (droga na Borowskiego),

3. Przeprowadzono remonty dróg gminnych:

- nr ewid. 108 w miejscowości Rzeczyca – wbudowano 40 ton kruszonego gruzu budowlanego,

- nr ewid. 11 w miejscowości Jeziorszczyzna (droga do chmielnika) -zakupiono 80 ton kruszonego gruzu budowlanego,

- nr ewid. 96 w miejscowości Okale (droga do wiatraka) - wbudowano 80 ton kruszonego gruzu budowlanego,

- nr ewid. 297 w miejscowości Rzeczyca - wbudowano 20 ton mieszanki kruszywa,

- nr ewid. 592 w miejscowości Dąbrówka - zakupiono 20 ton mieszanki kruszywa,

- nr ewid. 552 w miejscowości Rzeczyca – wykonano 5cm warstwę odsączającą z piasku, 15cm podbudowę z kruszonego betonu, utwardzenie tłuczniem 31,5mm – droga na długości 0,55 km.

4. W dniu 14 grudnia 2009r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny w 2010r.”. Całość zadania obejmuje trzy części. Do realizacji wybrani zostali wykonawcy:

a) w zakresie części 1, tj. zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie miasta: Firma Usługowo-Handlowa Rutkowski Piotr z siedzibą w Okalu za cenę oferty 56 667,20 zł brutto;

b)  w zakresie części 2, tj. zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy -sołectwa: Okale, Mięćmierz, Dąbrówka, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Wylągi: firma Usługi Sanitarno-Komunalne Krzysztof Godziszewski z siedzibą w Kazimierzu Dolnym za cenę oferty 10 000,00 zł brutto;

c) w zakresie części 3, tj. zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy -  sołectwa: Góry (od skrzyżowania do ujęcia wody przy ul. Filtrowej i Wąwóz Doły), Skowieszynek, Bochotnica, Wierzchoniów, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia, Witoszyn, Zbędowice, Parchatka: również Usługi Sanitarno-Komunalne Krzysztof Godziszewski za cenę oferty 30 000,00 zł brutto.

 

Z zakresu inwestycji gminnych: 

1. W dniu 2 grudnia 2009r .podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych
i Budowlanych „ElekroMeks” Sp.j. z Dęblina na wykonanie oświetlenia boiska przy Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym. Koszt wykonania oświetlenia to 38 491,35 zł.

2. W dniu 4 grudnia 2009r. podpisano umowę na remont oporowego przy GZS w Kazimierzu Dolnym z firmą HYDRO-TRANS Dominik Figura z siedzibą w Cholewiance. Termin wykonania prac określono na dzień 14 maja 2010r.

3. W dniu 11 grudnia 2009r. zlecono zakup  kominka z płaszczem wodnym
i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku dawnej OSP w Okalu firmie Usługi Hydrauliczne Henryk Gurmiński z siedziba w Kazimierzu Dolnym. Koszt prac wynosi 9 669,07 zł.

4. W dniu 15 grudnia 2009r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim
w Lublinie dotyczącą dofinansowania za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w Cholewiance i Dąbrówce”. Dofinansowanie wynosić będzie 50 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Gospodarka nieruchomościami gminnymi:

1. Ogłoszony na dzień 27 listopada 2009r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki
nr 1275 – Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym – nie odbył się z powodu braku oferentów;

2. W dniu 21 grudnia 2009r. podpisano dwa akty notarialne – umowy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Doły 4 oraz Nadwiślańska 3.

3. Wykonano pilne roboty remontowe w budynkach stanowiących własność gminy - uszczelniono część dachu na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym w miejscach narażonych na przeciekanie za kwotę 2440 zł brutto oraz zabezpieczono dach na budynku byłego sklepu
w Skowieszynku za kwotę 2000 zł brutto.

 

Promocja:

W dniach 12-13 grudnia 2009r. odbył się III Kazimierski Jarmark Świąteczny
oraz II Ogólnopolski Kiermasz Smaków Regionalnych „Zasmakuj w Kazimierzu”, podczas którego można było zakupić ozdoby, dekoracje i inne wyroby rękodzielnicze, spróbować tradycyjnych potraw
i przysmaków. Ozdobą jarmarku był Św. Mikołaj. Świąteczne dekoracje rynku, światełka choinkowe oraz stragany zostały w części sfinansowane ze środków unijnych w ramach zadania „Organizacja przestrzeni publicznej w Kazimierzu Dolnym w zakresie turystyki”.     

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2009-12-30 09:49:44
Ostatnia zmiana:
2009-12-30 09:49:58