Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2011r.

 

OR.0057.1.2011

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30.12.2010 r.

do 28.01.2011 r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 31 stycznia 2011 r.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

W dniu 7 stycznia 2011r, ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony budynku tzw. „Jatek” przy ul. Mały Rynek w Kazimierzu Dolnym. Czynsz wywoławczy netto ustalono w wysokości 3 500,00 złotych miesięcznie. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2011r.

 

W dniu 25 stycznia 2011 r.  przeprowadzono dwa przetargi:

a) na dzierżawę parkingów miejskich - cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy (tj. do 31.12.2011r.) ustalono na 180.000,00 złotych netto. W wyniku przetargu uzyskano kwotę 188.000,00 złotych netto. Dzierżawcą została p. Kaja Stachyra, zam. Poniatowa;

b) na dzierżawę parkingu przy „Dzwonnicy” w Kazimierzu Dolnym - cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy (tj. do 31.12.2011r.). ustalono na 28.000,00 złotych netto. Ten przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, uczestnik nie zgłosił postąpienia.

 

W nocy 18 stycznia 2011 r. nastąpiło usunięcie skarpy ziemi na posesję przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym, w wyniku czego zagrożone zostały dwa budynki mieszkalne. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach zostały one wyłączone z użytkowania. Dla 7 osób zamieszkałych w tych budynkach zabezpieczyłem lokale zastępcze w internacie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

 

Zarządzeniem Nr 3 z dnia 24 stycznia 2011r. powołałem Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie: Janusz Gąsiorowski (Przewodniczący) oraz Jacek Babuchowski, Stanisław Lichota, Emilia Niećko, Jerzy Żurawski – członkowie. Osoby powołane w jej skład rekomendowały  branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.

 

 

Z zakresu promocji:

Opracowano „Plan Promocji zawierający Strategię Marki Kazimierz Dolny”. Założenia dokumentu omówiono i zaprezentowano mieszkańcom gminy w dniu 11 stycznia 2011r. na spotkaniu w Domu Architekta SARP w Kazimierzu Dolnym.

W dniu 24 stycznia 2011r. rozstrzygnięto konkurs na "Najpiękniejsze iluminacje zimowe w Kazimierzu Dolnym 2010/2011” – główną nagrodę i pierwsze miejsce zdobył obiekt „Dwa Księżyce” przy ul. Sadowej .

W ramach realizacji projektu pn. Kampania promocyjna Krainy Lessowych Wąwozów”, współfinansowanego ze środków RPO WL 2007-2013, działanie 7.2. – opracowano „Strategię rozwoju i promocji produktów turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów”, wykonano tablice „Hity Turystyczne Krainy Lessowych Wąwozów”, zakupiono sprzęt i umeblowanie Centrum Informacji Turystycznej, które powstanie w Kazimierzu Dolnym. Wykonano aplikację informacji turystycznej o kilkunastu najważniejszych zabytkach i atrakcjach turystycznych Kazimierza Dolnego i zakupiono urządzenia GPS do odtwarzania nagrań (dla całej KLW nagrano 100 komunikatów głosowych oraz zakupiono 20 urządzeń), zakupiono wyposażenie do promocji zewnętrznej (namioty, tablice promocyjne, lady, trybunki).

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

10 stycznia - uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podczas którego uchwalono zmiany w statucie
i zmiany osobowe w składzie Rady Programowej LGD.

13 stycznia - wspólnie z dyrektorami szkół z Rzeczycy, Bochotnicy i Dąbrówki odbyłem wyjazd służbowy do Gminy Morawica celem zapoznania się
z funkcjonowaniem oświaty w tej gminie a szczególnie z jej doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia szkół przez podmioty zewnętrzne.

W miesiącu styczniu uczestniczyłem w 3 zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP w Kazimierzu Dolnym, Bochotnicy i Witoszynie.

 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-02-02 13:43:23
Ostatnia zmiana:
2011-02-02 13:44:12