Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej Góry-Skowieszynek etap pierwszy.

 

Kazimierz Dolny, dnia 12.08.2011r.

                                                                                                                                                            SGO. 7624/24/09/11

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Kazimierz Dolny z dnia 11.07.2011r. w ramach prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej z dnia 14.12.2009 r. nr SGO.7624/24/09, dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej Góry-Skowieszynek- etap I, na działkach o numerach ewidencyjnych: 417 w obrębie Kazimierz Dolny; 103/1, 164/1, 164/2, 111/4, 111/5, 111/6, 127/2, 153/2, 157/2, 165/1, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 239, 69/2, 70/2, 72/2, 75/2, 76/2, 79/2, 80, 92/2, 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 99/5, 101/2, 102/2, 238/2, 238/1, 243, 253, 254, 266/2, 252, 267/1, 267/2, 270/1, 271, 280/1, 285, 295/3 położonych w obrębie Góry; 3193, 3199, 3207/1, 3207/2, 3210/1, 3218, 3234, 3292/1 położonych w obrębie Bochotnica; 43, 306, 44, 45, 48, 52, 53/1, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64/2, 305/2, 1/2, 3, 8/1, 8/2, 21 położonych w obrębie Skowieszynek planowanego do realizacji przez Gminę Kazimierz Dolny, że została wydana w dniu 12.08.2011r. zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia .

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, dokumentacją oraz uzgodnieniami właściwych do tego przdsięwzięcia organów, zapoznać się można w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12 w pokoju nr 9, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od 8.30.

do 16.30 , od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacja dotycząca wydanej decyzji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

Załączniki

decyzja środowiskowa zmiana (33kB)    
Źródło informacji:
Iwona Kuzioła Antoszek
Data wytworzenia:
2011-08-12 12:24:37
Data publikacji:
2011-08-12 12:28:20
Ostatnia zmiana:
2011-08-12 12:29:41