Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 sierpnia 2011r.

 

OR.0057.6.2011

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie
od 20 czerwca 2011r. do 23 sierpnia 2011r.
przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 sierpnia 2011r.

 

W zakresie inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 24.06.2011r. podpisano umowę na wykonanie pełnobranżowej ekspertyzy budowlanej budynku Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym z Panem Stanisławem Mazurem na kwotę 40 590,00 zł.

2. W ramach projektu „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”:

- w dniu 28.06.2011r. podpisano umowę na  „Przebudowę i modernizację portu jachtowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z firmą  Navimor-Invest S.A z Gdańska. Cena oferty:  2 292 417,67 zł.

- w dniu 18.07.2011r. podpisano umowę na „Przebudowę ulicy Sadowej w Kazimierzu Dolnym” z Zakładem Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych z Lublina na kwotę 971 949,67 zł.

- w przetargu na „Budowę zaplecza sanitarnego-szaletu miejskiego” wybrana została oferta wykonawcy „HYDRO-BRUK” Dominik Figura z Cholewianki .

Cena oferty 1 152 570,12 zł

3. W dniu 22.06.2011r. podpisano umowę na „Adaptację budynku OSP w Skowieszynku na funkcję świetlicy środowiskowej” z  firmą „Usługi Budowlane Adam Watras” z Kazimierza Dolnego. Kwota umowy  80 395,83 zł.

4. W dniu 07.07.2011r. podpisano umowę z firmą EDACH z Lublina na roboty przy budynku szkoły w Bochotnicy w zakresie: ocieplenia jednej  ściany starego budynku, opaski, muru oporowego od strony skarpy,  remont ściany przy wejściu do szkoły  na kwotę 19 346,45 zł.

5. W dniu 12.07.2011r. podpisano umowę na „Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego dla miejscowości Dąbrówka-Cholewianka” z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA” s.c. z Radomia. Kwota umowy 186 644,06 zł.

6. W dniu 18.07. 2011r. podpisano umowę na wykonanie robót związanych z „Adaptacją budynku OSP w Wierzchoniowie na funkcję świetlicy środowiskowej”  z firmą DAW-BUD   Paweł Grzywacz z Pionek. Wartość umowy 66 103,23 zł.

7. W ramach funduszu sołeckiego:

- w dniu 08.08.2011r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „CHEMBUD” Sp. z o.o. z Puław na remont pomieszczenia kuchni w budynku byłej szkoły w Parchatce na kwotę 10 208,64 zł

- w dniu 08.08.2011r. podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane Adam Watras z Kazimierza Dolnego na remont budynku byłej remizy OSP w Jeziorszczyźnie na kwotę 9 492,18 zł.

- w dniu 08.08.2011r. podpisano umowę z Panem Marcinem Szyndlerem z Puław na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy garażu przy budynku OSP w Rzeczycy na kwotę 5 600,00 zł

- na wykonanie zagospodarowania zielni wokół pomnika pamięci w Bochotnicy żadna z 4 zaproszonych firm nie złożyła oferty. Ponowiono zaproszenia do 3 innych wykonawców.

8. W przetargu w dniu 18.08.2011r. na dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2011/2012 wpłynęły 3 oferty. Trwa badanie ofert.

9. W dniu 27.07.2011r. podpisano umowę  Zakładem Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura  z Markuszowa na wykonanie „Odbudowy drogi gminnej nr 107839L Dąbrówka-Podgórz w msc. Dąbrówka – Etap II. Wartość umowy 99 049,56 zł.

10. W dniu 18.08.2011r. zawarta została umowa w ramach zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie scenariusza i ekspozycji w wieży i zamku w ramach Rewaloryzacji i zagospodarowania Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” na kwotę 489 540 zł.

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 

1. Przekazano 683 uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kazimierz Dolny”, projektantowi zmiany Firmie BUDPLAN.

2. W dniu 16 sierpnia 2011r.ogłoszono:

- przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości - „Łaźnia [działki o nr 921, 922, 931/1] . Cena wywoławcza 4 mln zł netto.

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - kotłownia przy ul. Doły [dz. 1562/12]. Cena wywoławcza 442 941,00 zł netto.

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tzw. „komórki” przy ul. Mały Rynek [dz. 1133/1]. Cena wywoławcza 300.000,00 zł.

Powyższe przetargi odbędą się w dniu 19 października 2011r.

 3. Wykonano zabezpieczenie dachu na budynku Kamienicy Gdańskiej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 18 a,  polegające na uzupełnieniu ubytków w pokryciu dachowym powodujących liczne zacieki oraz zagrożenie dla życia ludzkiego oraz mienia  - koszt remontu 2.900,00 zł netto.

4. W związku z utratą mieszkań na skutek katastrofy budowlanej budynku Gminnego Zespołu Szkół dla jednej z rodzin na okres od 16 czerwca  do 6 lipca 2011r. wynajęto lokal mieszkalny przy ul. Rynek 22 za kwotę 2 310,00 zł netto.

Celem zapewnienia mieszkań dla kolejnych dwóch rodzin wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 2 w Kamienicy Gdańskiej przy  ul. Rynek 18a, w Kazimierzu Dolnym oraz lokalu mieszkalnego w budynku byłej szkoły w Zbędowicach - koszt remontu 34 668,48 zł brutto.

 

Działania promocyjne gminy:

 

1. Realizując kolejne etapy projektu „Marka Kazimierz Dolny narzędziem promocji gospodarczej gminy i regionu”:

- opublikowana została nowa strona internetowa gminy Kazimierz Dolny wraz z jej pozycjonowaniem,

- zrealizowano kolejne audycje o Kazimierzu Dolnym w Radio ZET (do tej pory łącznie zrealizowano i wyemitowano 40 audycji),

- zakończono emisję 9 reklam Kazimierza Dolnego w prasie w Wielkiej Brytanii i Irlandii,

- w sierpniowym magazynie „Zwierciadło” ukazał się artykuł sponsorowany o Kazimierzu Dolnym,

- ogłoszono i rozstrzygnięto przetargu na promocję Kazimierza Dolnego i gminy w Internecie oraz umieszczenie materiałów promocyjnych w portalach tematycznych i społecznościowych. Wyłonionym wykonawcą jest firma PERFORMANCE MEDIA Spółka z o.o.

2. Kazimierz Dolny był wizytowany przez  przedstawicieli ekipy norweskiej i szkockiej pod kątem EURO 2012.

3. W 2 Programie Polskiego Radia wyemitowana została dwugodzinna audycja pt. „Malarskie podróże” w cyklu radiowym „Cynamon i kardamon” (przygotowanie i udział w programie Pani Dorota Szczuka)

4. Udzielona została pomoc w przygotowaniu wizyty dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniach 7-8 lipca  po przejęciu przez Polskę prezydencji w UE.

5. Podczas festiwalu Dwa Brzegi odbyła się emisja dwóch reklam Kazimierza Dolnego – spotu reklamowego miasta i animacji logo.

6. Urząd Miasta  uczestniczył w realizacji sześciu odcinków ogólnopolskiego serialu „Pogodni” oraz w cyklu programów telewizyjnych „Projekt EUROPA” prezentujących realizację funduszy europejskich w Polsce (aż 5 z 25 odcinków pokazuje projekty kazimierskie).

7. Urząd Miasta udzielił pomocy w przygotowaniu festiwalu LAND ART w kazimierskich kamieniołomach, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 

W ramach obowiązków służbowych:

- w dniu 29 czerwca 2011r. uczestniczyłem w spotkaniu z Prezydentem RP dotyczącym Pomników Historii,

- w dniu 10 lipca 2011r. odbyły się gminne zawody strażackie w Kazimierzu Dolnym, wspólne z Gmina Janowiec. Zwyciężyły drużyny żeńska i męska z Wierzchoniowa. Dzięki temu zwycięstwu drużyny te reprezentowały nasza Gminę na zawodach powiatowych w Klementowicach, gdzie obie drużyny zwyciężyły,

- w dniu 17 lipca 2011r. odbyło się uroczyste poświęcenie drogi gminnej Dąbrówka-Rogów,

- w dniu 21 lipca 2011r. uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Lubelskiego nt. perspektyw finansowych w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2014-2021,

- w dniach 29 lipca 1 sierpnia delegacja z Kazimierza uczestniczyła na zaproszenie partnerskiego miasta Staufen w święcie Annafest.

- w dniu 21 sierpnia 2011r. uczestniczyłem w Dożynkach Powiatowych, podczas której państwo Jadwiga i Waldemar Wójcikowie z Wierzchoniowa otrzymali nagrodę za gospodarstwo ekologiczne,

- ponadto od dłuższego czasu borykamy się z usuwaniem skutków ulewnych deszczy i burz, które występują na naszym terenie.

 

Burmistrz

      Grzegorz Dunia

 

Źródło informacji:
Anna Bartoś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-09-09 10:02:26
Ostatnia zmiana:
2011-09-09 10:02:36