Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 września 2011r.

 

OR.0057.7.2011

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 24 sierpnia 2011r. do 22 września 2011r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 września 2011r.

 

W zakresie inwestycji gminnych i utrzymania dróg:

1. W dniu 31 sierpnia 2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Góry w Kazimierzu Dolnym”, obejmujące wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości 710 mb w ulicy Góry, Filtrowej oraz drogi gruntowej bez nazwy w Kazimierzu Dolnym. Przetarg odbył się 15 września 2011r., wpłynęło 5 ofert, obecnie trwa ich badanie.

2. W dniu 2 września 2011r. podpisano umowę na wykonanie projektu rozbiórki wschodniego skrzydła budynku Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym z Panem Stanisławem Mazurem zam. Lublin na kwotę 12 300,00 zł.

3. W dniu 5 września 2011r. podpisano umowę z Renova Sp z o.o. z Warszawy na zadanie: „Wykonanie prac konserwatorskich odsłoniętych fragmentów murów w obszarze wykopów archeologicznych i murów odsłoniętych w wyniku badań architektonicznych i archeologicznych i wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji fotogrametrycznej murów zamku” na kwotę 415 915,74 zł.

4. W ramach projektu „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” w dniu 06.09.2011r. podpisano, po przeprowadzonym przetargu, umowę na  „Budowę zaplecza sanitarnego - szaletu miejskiego”. Wykonawcą jest firma „HYDRO-BRUK” Dominik Figura z Cholewianki, za cenę oferty 1 152 570,12 złotych.

5. W dniu 24 sierpnia 2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi gminnej Rzeczyca - Kolonia Witoszyn - Rąblów etap II. 8 września 2011r. dokonano otwarcia 2 ofert, jakie wpłynęły. Wybrano ofertę, którą złożył Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, J. Zadura z Markuszowa za cenę 82 098,88 zł brutto. Umowa na roboty została dziś podpisana.

6. W ramach środków funduszu sołeckiego nawieziono i wbudowano gruz na drogach gminnych w Zbędowicach za kwotę 11 537 złotych.

 

Zadania związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie:

1. W dniu 25 sierpnia 2011r. przeprowadzono negocjacje z 8 firmami w sprawie wynajmu modułów kontenerowych na potrzeby Gminnego Zespołu Szkół. Sześć podmiotów zostało zaproszonych do składania ofert cenowych. Jeden zrezygnował z udziału w postępowaniu; obecnie do dnia 26 września 2011r. czekamy na oferty od pozostałych pięciu podmiotów.

2. W dniu 31 sierpnia 2011r. po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na dowożenie i odwożenie uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2011/2012. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „WSCHÓD” S.A. z Lublina za cenę oferty 122 614,00 zł.

 

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

8 września – wziąłem udział w uroczystym otwarciu nowowybudowanych obiektów chłodniczych Grupy Producentów Owoców Sad – Vit sp. z o. o., w której są zrzeszeni również producenci rolni z terenu naszej gminy

 

11 września  - uczestniczyłem w jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skowieszynku, podczas obchodów przekazano jednostce nowy sztandar

 

13 września – w Urzędzie Miasta przyjąłem delegację z partnerskiej dzielnicy Berlina Steglitz

 

14 września – w Urzędzie Miasta w Puławach uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem Sejmu – p. Grzegorzem Schetyną, na którym omawiano kwestie ważne dla samorządu

 

18 września – w Zbędowicach wziąłem udział w uroczystościach patriotyczno-żałobnych upamiętniających tragiczne wydarzenia z 1942 roku, jakie miały miejsce na tym terenie. Obchody zorganizował Społeczny Komitet Ochrony Pamięci Bitwy Partyzanckiej i zagłady Kolonii Zbędowice 1942

 

19 września – spotkanie w sprawie okazania koncepcji zagospodarowania i zabezpieczenia przez powodzią ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym i rzeki Grodarz, przedstawionej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, tego dnia uczestniczyłem również w Lublinie w konferencji na temat perspektyw wydobycia gazu łupkowego na Lubelszczyźnie 

 

21-22 września – uczestniczyłem  konferencji pod nazwą Festiwal Promocji Miast i Regionów, jaka odbyła się w Warszawie, gdzie omawiano kierunki działań marketingowych i promocyjnych samorządów. W czasie konferencji ogłoszono wyniki plebiscytu internetowego, zorganizowanego przez portale sympatia.pl i onet.pl na najbardziej romantyczne miejsce w Polsce, którym okazał się Kazimierz Dolny 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-09-23 15:16:47
Ostatnia zmiana:
2011-09-23 15:16:49