Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Informacja z wykonania budżetu gminy Kazimierz Dolny za III kwartał 2011r.

 

INFORMACJA BURMISTRZA KAZIMIERZA DOLNEGO O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KAZIMIERZ  DOLNY ZA III KWARTAŁ 2011 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Kazimierza Dolnego podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

  1. Wykonanie budżetu gminy Kazimierz Dolny za III kwartał roku  2011 r.

-        Dochody       - plan 32.900.533 zł wykonanie – 20.664.382,86

 > dochody bieżące – plan 19.163.853 zł wykonanie 15.441.159,42 zł

 > dochody majątkowe – plan 13.736.680 zł wykonanie 5.223.223,44 zł

 

-        Wydatki         - plan 35.078.960 zł wykonanie 16.036.488,60

 

>  wydatki bieżące plan :19.262.858 zł, wykonanie 11.360.790,15 zł

> wydatki majątkowe – plan  15.816.102 zł, wykonanie 4.675.698,45 zł

 

  1. Kwota nadwyżki budżetowej  4.627.894,26

 

  1. Kwota zobowiązań

-        z tytułu kredytów i pożyczek – 8.187.775 zł co daje 24,89 % planowanych dochodów ogółem.

-        zobowiązania wymagalne (art. 11 ust. 1 pkt 4 lit. b) -  0,0

 

  1. Udzielone poręczenia i gwarancje – brak
  2. Od początku roku do dnia 30.09.2011 r.  dokonano spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 367.575,00  zł , 

 

 

 

Kazimierz Dolny, 27 października 2011r.

 

 

Burmistrz

 

   mgr Grzegorz Dunia

 

 

Źródło informacji:
Grażyna Kiełbasa
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-11-02 14:13:35
Ostatnia zmiana:
2011-11-02 14:13:52