Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji w dniu 10 maja 2012r.

 

OR.0057.3.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29.03.2012r. do 9 maja 2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 10 maja 2012 r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. 30 marca 2012r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa wyposażenia hali sportowo-widowiskowej i terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy”. Wpłynęło 8 ofert, spośród których wybrano ofertę Firmy Produkcyjno-Handlowej Pesmenpol z Trzemeśni za cenę 66 789,00 złotych brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana 26 kwietnia 2012r.

2. 2 kwietnia 2012r. przeprowadzono przetarg na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji - przebudowy oczyszczalni ścieków w Bochotnicy gm. Kazimierz Dolny”. Zadanie to jest częścią dużego projektu pn. „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej ul. Nadrzeczna, Klasztorna, Krakowska, Góry i modernizacja – przebudowa oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym”, współfinansowanego ze środków unijnych. Wpłynęło 6 ofert, z których do realizacji wybrano ofertę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Budimer Sp. z o. o. z Puław jako Lider oraz Zakład Produkcyjno-Handlowy „Nosan” z Kielc jako Partner, za cenę 3 823 302,48 złotych. Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej, Etap II – wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 31 lipca 2013r.

3. W dniu 30 kwietnia 2012r. ogłoszono przetarg na zadanie „Odbudowę drogi gminnej nr 107839L Dąbrówka - Podgórz w miejscowości Dąbrówka od km 0+243 do km 0+518,44”. Otwarcie ofert nastąpi 15 maja 2012r.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 30 marca 2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kazimierz Dolny wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zadanie podzielone jest na 3 części:

- część 1: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Kazimierz Dolny wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,

- część 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne Gminy Kazimierz Dolny,

- część 3: Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kazimierz Dolny.

Przetarg odbył się w dniu 12 kwietnia 2012r. W zakresie części 1 ubezpieczycielem zostało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z Zamościa Oddział Chełm za cenę 74 760,00 złotych, natomiast w zakresie części 2 i 3 wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA UNIQA z Lublina za cenę odpowiednio 32 755,00 i 7 364,00 złotych.

2. W dniu 4 kwietnia 2012r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 1275 – Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Wywoławczy czynsz dzierżawny wynosił  50 000,00 złotych netto. Dzierżawcą został p. Krzysztof Aab z Krakowa, który zaoferował cenę 50 500,00 złotych. Umowę podpisano w dniu 18 kwietnia 2012r. na czas do końca tego roku.

3. W dniu 12 kwietnia 2012r. odbył się przetarg na dzierżawę części działek nr 1122/8 i 1122/9 przy ul. Browarnej w Kazimierzu Dolnym o powierzchni 30 m2 przeznaczonych na zajęcie przez stragany nr 1, 2, 3, 4 i 5. W wyniku przetargu miesięczne czynsze dzierżawne ustalono w wysokości:  

a) stragan nr 1 – 1820,00 zł (cena wyw. 1.800,00) - dzierżawca Piotr Kucharczyk z Miedzianki,

b) stragan nr 2 – 1620,00 zł (cena wyw. 1.600,00) – dzierżawca Zofia Rudyk z Lublina,

c) stragan nr 3 – 1414,00 zł (cena wyw. 1.400,00) – dzierżawca Krzysztof Aab z Krakowa,

d) stragan nr 4 – 1212,00 zł (cena wyw. 1.200,00) – dzierżawca Ryszard Banasiak ze Zgierza,

e) stragan nr 5 – 1010,00 zł (cena wyw. 1.000,00) – dzierżawca Mariusz Kucharczyk z Bielska. Wszystkie umowy zostały podpisane do końca października 2012r.

4. Na dzień 27 kwietnia 2012r. zaplanowane były dwa drugie przetargi na sprzedaż mienia gminnego: tzw. Łaźnia (cena wyw. 2,4 mln zł netto) oraz szalet miejski (cena wyw. 1,5 mln zł netto). Obydwa nie doszły do skutku z powodu braku oferentów.

5. Nie przeprowadzono zaplanowanego na 8 maja 2012r. przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22. Do wyznaczonego terminu nikt nie wpłacił wymaganego wadium, upoważniającego do udziału w przetargu.

Inne:

1. W sobotę 14 kwietnia 2012r. Urząd Miasta zorganizował kolejną już akcję społecznego sprzątania miasta i gminy. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej oraz członków ochotniczych straży pożarnych oczyszczono ze śmieci miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów: kazimierskie wąwozy, punkty widokowe, promenadę nadwiślańską, ulice. Zebrano ponad 200 worków śmieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili własny czas, aby nasze miasto i jego okolice były czyste.

2. W związku z ogłoszonym konkursem na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym w dniach 26 kwietnia oraz 7 i 9 maja br. uczestniczyłem w charakterze obserwatora w pracach Sądu Konkursowego w siedzibie SARP w Warszawie. Sąd poddał wnikliwej ocenie 35 prac zgłoszonych przez architektów z całej Polski. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w dniu 9 maja 2012r. Zwyciężył projekt autorstwa firmy ARCHISTUDIO S.C. Tomasz Studniarek, Małgorzata Pilinkiewicz z Katowic, drugie miejsce – MUS ARCHITECT z Żor, trzecie – AIM Ireneusz Maksymiuk z Białegostoku.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-05-15 09:43:18
Ostatnia zmiana:
2012-05-15 09:43:37