Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

 

Budynek przy ul. Senatorskiej 5 (Kamienica Górskich)

Na parterze  Kamienicy:

Pokój nr 1 

Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik

Grażyna Bieniek

Stanowisko ds. obywatelskich (ewidencja ludności, rejestr wyborców, sprawy wojskowe, sprawy kultury, kultury fiz. i turystyki)

Irena Kozak

Stanowisko ds. oświaty

Ewelina Kwiatuszewska

 

 

 

Pokój nr 4

Stanowisko ds. promocji i dziedzictwa kulturowego

Stanowisko ds. informatyki

Dorota Szczuka

 

Michał Wójcik

Na piętrze Kamienicy

 

Kancelaria ogólna i sekretariat Burmistrza

Ewa Nowakowska

Pokój nr 7

Burmistrz

Grzegorz Dunia

Pokój nr 6

Zastępca Burmistrza

Marzanna Cendrowska

Pokój nr 5

Sekretarz Gminy

Małgorzata Kuś

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Anna Bartoś

Stanowisko pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Anna Stefanek

 

Budynek przy ul. Rynek 12 (Kamienica Przybyłów pod Św. Mikołajem)

Na parterze:

Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich

Pokój nr 8

Kierownik Referatu

Beata Gałek

Stanowisko ds. inwestycyjnych

Teresa Pycior

Stanowisko ds. inwestycyjnych

Paulina Sułek

 

Stanowisko ds. inwestycyjnych

Stanowisko ds. inwestycyjnych

Piotr Pajdowski

Iwona Chmielewska

 

 

 

Pokój nr 9

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Iwona Kuzioła-Antoszek

Sprawy zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dodatków mieszkaniowych, ewidencji działalności gospodarczej

Wiesław Górecki

 

 

Na piętrze:

Pokój nr 5

Skarbnik Gminy

Grażyna Kiełbasa

Referat Finansowy

Pokój nr 1

Podatki i opłaty lokalne:

Agnieszka Grzegorczyk,

Ewa Stelmach,

Łukasz Włodek

Kasa

Agnieszka Matysiak

 

 

 

Pokój nr 4

Księgowość

Anna Falenta,

Małgorzata Opoka

Izabela Czarnota

Stanowisko ds. kadrowych

Barbara Jarosz

 

Pokój nr 2

Stanowisko ds. obywatelskich i promocji gminy

Lidia Sobiesiak

Stanowisko ds. obrony cywilnej

Stanisław Wróbel

 

Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

Pokój nr 6

Kierownik referatu

gospodarka nieruchomościami (mienie komunalne, kupno, sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)

Justyna Kozińska

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki lokalowej

Marzena Śliwa

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

1. Małgorzata Kurzawska

2. wakat

Obsługa prawna

1. Kancelaria S. A. Chomickiego z Bełżyc

2. Radca prawny Janusz Mazurek z Lublina 

 

Źródło informacji:
Redaktor
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2006-07-13 14:31:00
Ostatnia zmiana:
2013-01-18 14:25:24