Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 września 2012r.

 

OR.0057.6.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 14 sierpnia 2012r.

do 19 września 2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 20 września 2012 r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W dniu 7 września 2012r. dokonano odbioru zadania pn. „Budowa ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Skowieszynku”, finansowane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę brutto 11931,00 zł. Wykonawcą była firma „PESMENPOL” Firma Produkcyjno-Handlowa z Trzemeśni.

2. Po rozpatrzeniu złożonych ofert na „Zagospodarowanie terenu wokół studni w m. Bochotnica” w dniu 14 września 2012r. podpisano umowę na to zadanie z wykonawcą, którym jest „AS-PRO Grażyna Sagan” z Marysina. Umowa opiewa na kwotę brutto 21 525,00 zł. Prace już się rozpoczęły, zgodnie z umową mają się zakończyć do dnia 26 października 2012r.

3. W dniu 12 września 2012r. dokonano odbioru zadania pn. „Remont studni miejskich”. Całkowity koszt odrestaurowania dwóch studni przy Rynku i jednej przy ul. Lubelskiej zamknął się w kwocie 30 751,32 zł. Prace wykonywała firma Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o., z Rabki-Zdroju.

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 21 sierpnia 2012r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku przy ul. Rynek 22. Przetarg zaplanowano na dzień 26 września 2012r., cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 3000,00 złotych netto.

2. W dniu 12 września 2012r. ogłoszono trzy przetargi na sprzedaż mienia gminnego:

a) nieruchomości położonej w miejscowości Parchatka, zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka – działki nr 530/2, 530/3 o łącznej powierzchni 0,1203 ha; termin przetargu 15 października 2012r., cena wywoławcza 64 497,00 zł netto,

b) nieruchomości gruntowej  położonej przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym (budynek nieczynnej kotłowni) – działka nr 1562/12 o powierzchni 0,0694 ha; termin przetargu 15 października 2012r., cena wywoławcza 388 853,00 zł netto.

c) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bochotnica przy ul. Nałęczowskiej - dz. nr 2457/1, 2457/2, 2457/3, 2457/4, 2457/7, 4257/1, 4257/2, 4257/3, termin przetargu 19 listopada 2012r., cena wywoławcza 630 809,00 zł netto.

Powyższe ceny zostały ustalone według sporządzonych wycen nieruchomości.

 

Inne:

1. W dniu 12 września 2012r. swoje pierwsze posiedzenie odbył Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji zajmującymi się pomocą społeczną, ochroną zdrowia, porządkiem publicznym. Celem Zespołu jest podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. W miesiącu wrześniu odbywają się zebrania wiejskie dotyczące podziału przez mieszkańców sołectw kwot funduszu sołeckiego na rok 2013.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

25 sierpnia – w Puławach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach 1 miejsce w kategorii drużyn kobiecych zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z Wierzchoniowa, a 3 miejsce przypadło Kobiecej Drużynie z Witoszyna. W rywalizacji Drużyn Męskich OSP z Wierzchoniowa zajęła 5 miejsce, a OSP z Rzeczycy 8 miejsce.

 

26 sierpnia – wziąłem udział w Święcie Plonów Powiatu Puławskiego. Tradycyjny wieniec dożynkowy naszej gminy został przygotowany przez Klub Twórców Ludowych zrzeszony przy Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki a pani Małgorzata Urban – jego członkini - zajęła III miejsce w konkursie na najlepszą potrawę regionalną. W konkursie na najładniejsze stoisko i wieniec dożynkowy Gmina Kazimierz otrzymała wyróżnienie. 

 

28 sierpnia i 11 września – zorganizowałem dwa spotkania dotyczące organizacji roku renesansu lubelskiego w Kazimierzu Dolnym w roku 2013. Ich tematem były sprawy organizacyjne, przedstawienie projektów, pomysłów oraz omówienie konkretnych propozycji a także ustalenie rocznego harmonogramu planowanych wydarzeń (m. in. ogólnopolskiej konferencji naukowej, wystaw,  wykładów, wydawnictw itp.) w ramach obchodów roku renesansu.

 

3 września – brałem udział w uroczystych inauguracjach roku szkolnego w naszych szkołach

 

8 września – jako jeden z czytających uczestniczyłem w kazimierskiej odsłonie ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”, zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, popularyzującej czytelnictwo, dbałość o polszczyznę i poczucie wartości narodowych. W naszym mieście obszerne fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza odczytali radni, czytelnicy biblioteki, pracownicy Urzędu Miasta, młodzież. Wszystkim składam serdeczne podziękowania.

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-09-21 11:15:56
Ostatnia zmiana:
2012-09-26 15:10:09