Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 7 listopada 2012r.

 

OR.0057.7.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 20 września 2012r.

do 6 listopada 2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 7 listopada 2012r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. Do 31 października 2012r. można było składać oferty na wykonanie remontu pokrycia dachowego na części budynku dawnej szkoły w Zbędowicach; wpłynęło 9 ofert, z których po ocenie zostanie wybrana najkorzystniejsza.

2. Po przeprowadzeniu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie z dnia 20 września 2012r. na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2529L Bochotnica - Kazimierz Dolny – Uściąż w miejscowości Kazimierz Dolny przy ul. Puławskiej” do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę, którym jest „ENTAR” Firma Projektowo Usługowa Arkadiusz Tracz z Lublina za cenę oferty 15 000,00 zł brutto. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia na odcinku około 2 km oraz chodnika na odcinku około 720 m. Termin wykonania do 21 grudnia 2012r.

3. W dniu 4 października 2012r. ukazało się zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na odbudowę drogi gminnej nr 107795L Parchatka - Zbędowice wraz z kompleksowym odwodnieniem drogi z przyległych działek” – długość projektowanej drogi 1650 m, szerokość nawierzchni bitumicznej – 5 m. Złożono 5 ofert, spośród których wybrano do realizacji ofertę Pracowni Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlanej z Ostrowa Wielkopolskiego za cenę 17 220,00 zł brutto. Sporządzenie dokumentacji ma nastąpić do 21 grudnia 2012r. 

 

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. 4 października 2012r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Wykaz obejmuje lokal użytkowy o pow. 22m2, składający się z jednego pomieszczenia, usytuowany na piętrze w budynku przy ul. Kazimierskiej 16 w Bochotnicy, czynsz dzierżawny ustalono w kwocie 300 zł netto.

2. W dniu 9 października 2012r. odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej, zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego. Przystąpiło do niego dwóch oferentów. Nieruchomość w wyniku przetargu została sprzedana za cenę 865 698,60 złotych brutto. Akt notarialny podpisano w dniu 30 października 2012r.

3. 15 października 2012r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Parchatce, zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka. Do przetargu przystąpiła tylko jedna osoba, która po wymaganym postąpieniu nabyła nieruchomość za cenę 80 130,81 złotych brutto. Akt notarialny zostanie podpisany w dniu 8 listopada 2012r.

4. Zaplanowany na 9 października 2012r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kazimierzu Dolnym, zabudowanej budynkiem tzw. „Łaźni”, jak również zaplanowany na 15 października 2012r. przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym (budynek nieczynnej kotłowni) nie został  przeprowadzony z powodu braku podmiotów zainteresowanych zakupem. 

 

Inne:

W dniu 14 października 2012r. w Kazimierzu Dolnym odbył się I Kazimierski Rajd Rowerowy, w którym wzięło udział ponad 100 entuzjastów jazdy na dwóch kółkach. Gmina dołożyła do organizacji imprezy 2,5 tys. zł a głównym organizatorem był były mistrz kolarski, reprezentant Polski – p. Cezary Zamana.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

21-28 września – uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym do Zurychu w Szwajcarii, zorganizowanym w ramach projektu finansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy pn. „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”. W czasie wyjazdu zostaliśmy zapoznani z wypracowanymi i sprawdzonymi standardami obsługi turystów, promocji i marketingu turystycznego w tym rejonie Europy.

 

30 września – wziąłem udział w uroczystym otwarciu placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce, połączonym z festynem na rzecz szkoły.

 

26 października – w Poniatowej miało miejsce spotkanie zorganizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów”, na którym przedstawiono założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, uczestniczyła w nim p. Dorota Skwarek – z-ca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-11-08 10:20:10
Ostatnia zmiana:
2012-11-08 10:20:12