Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2012r.

 

OR.0057.8.2012

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 7 listopada 2012r.

do 18 grudnia 2012r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 19 grudnia 2012r.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

1. W dniu 9 listopada 2012r. ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym, zabudowanej budynkiem tzw. „Łaźni”. Przetarg zaplanowano na 18 stycznia 2013r., cena wywoławcza wynosi 1.756.698,00 zł netto. Termin wpłaty wadium upływa 14 stycznia 2013r.

2. 6 grudnia 2012r. podpisano akty notarialne:

- na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Doły 4 w Kazimierzu Dolnym za cenę 40 289,50 zł,

- na wykup działek z przeznaczeniem pod drogę gminną Góry-Skowieszynek: działka nr 26/5 w Skowieszynku za cenę 2 775,00 zł oraz nr 296/2 w miejscowości Góry za cenę 5 521,00 zł.

3. Z powodu braku oferentów nie odbył się wyznaczony na 19 listopada 2012r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej 8 działek w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej.

4. W dniu 8 grudnia 2012r. upłynął wyznaczony termin do wnoszenia opinii oraz uzgodnień przez uprawnione instytucje do projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kazimierz Dolny. Dokumenty, jakie wpłynęły przekazano do biura projektowego.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. Trwają prace remontowe dotyczące pokrycia dachowego na części budynku dawnej szkoły w Zbędowicach. Roboty budowlane wykonuje Usługowy Zakład Instalacyjny Stanisław Parczyński z Mosznej, za cenę oferty 40 756,39 złotych brutto. Umowa z dnia 20 listopada 2012r. przewiduje zakończenie zadania do 21 grudnia 2012r.

2. W dniu 13 grudnia podpisano z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie z RPO WL projektu pn. „Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w miejscowości Dąbrówka, gmina Kazimierz Dolny”. Całkowita jego wartość opiewa na kwotę 561 163,17 złotych, z tego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 346 868,77 złotych. Realizacja zadania ma się zakończyć z końcem czerwca 2014r.

3. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dąbrówka, gmina Kazimierz Dolny w 2012 i 2013 roku” wpłynęło 6 ofert, spośród których do realizacji wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. Kielc za cenę 8 776,05 złotych brutto. Umowa jeszcze nie jest podpisana.

 

Inne:

Z końcem grudnia wypłacone zostaną stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Skorzysta z nich 86 uczniów z terenu naszej gminy. Łączna kwota przyznanych świadczeń to  21 125, 10 złotych.

 

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

9 listopada – wziąłem udział w uroczystościach 100-lecia powstania Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym

 

12 listopada - zostałem przyjęty w Ministerstwie Sportu i Turystyki przez panią Minister Joannę Muchę, omawialiśmy możliwości wsparcia przez Minister starań naszej Gminy o pozyskanie z rezerwy budżetu państwa środków finansowych na budowę nowej szkoły w Kazimierzu Dolnym

 

13 listopada – wziąłem udział w konferencji „Wisła XXI wieku” zorganizowanej w Lublinie m.in. przez Fundację Marka Kamińskiego, gdzie omawiano rolę Wisły i terenów nadwiślanych w realizacji celów społecznych i turystycznych

 

18 listopada – wspólnie z mieszkańcami obchodziliśmy uroczystości 70-lecia wydarzeń Krwawej Środy, w tym dniu przy ul. Cmentarnej odsłonięto pomnik upamiętniający męczeństwo jakiego doświadczali mieszkańcy Kazimierza Dolnego w gestapowskim więzieniu istniejącym wtedy w klasztorze OO. Franciszkanów

  

29 listopada – podczas spotkania w Urzędzie Miasta firma Archistudio s. c. z Katowic przedstawiła Sądowi Konkursowemu koncepcję pokonkursową budynku nowej szkoły uwzględniającą zmiany wynikające z zaleceń członków Sądu. Koncepcja została zaakceptowana przez gminę i obecnie architekci pracują nad właściwym projektem, na podstawie którego będzie można występować o pozwolenia na budowę

 

3 grudnia – odbyłem spotkanie z p. Jolantą Szołno-Koguc - wojewodą lubelskim oraz p. Beatą Niemczyk - zastępcą dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego, na którym omawialiśmy możliwość wsparcia finansowego budowy szkoły ze środków budżetu państwa   

 

8-9 grudnia – po raz szósty w świątecznej atmosferze zorganizowano Jarmark Świąteczny wraz Kiermaszem Smaków Regionalnych „Zasmakuj w Kazimierzu” połączony z Wigilią Miejską – dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację jarmarku i wigilii.    

 

18 grudnia – uczestniczyłem w Lublinie w spotkaniu organizacyjnym na szczeblu wojewódzkim dotyczącym organizacji Roku Renesansu Lubelskiego

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2012-12-21 11:50:22
Ostatnia zmiana:
2012-12-21 11:50:33