Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2013r.

 

OR.0057.3.2013

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 28 marca 2013r.

do 29 kwietnia 2013r. przedstawione na sesji Rady Miejskiej

w dniu 30 kwietnia 2013r.

 

Z zakresu inwestycji gminnych:

1. W dniu 7 marca 2013r. przeprowadzono przetarg na zadanie pn. „Dostawa tłucznia kamiennego 0-31,5 mm i miału kamiennego 0-4 mm w związku z odtworzeniem nawierzchni ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym”, wpłynęło 8 ofert, spośród których do realizacji wybrano ofertę firmy WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika za cenę 112 754,32 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 10 kwietnia br.

2. Do 8 marca 2013r. można było składać oferty na opracowanie pn. „Ocena stanu technicznego wraz ze zdjęciami, projekt rozbiórki oraz kosztorys inwestorski robót rozbiórkowych „Willi Promień” w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Szkolnej (działka nr ewid. 1221)”. Wpłynęło 9 ofert, spośród których wybrano do realizacji zamówienia ofertę AMM Instalacje Adam Kukiełka z Puław za cenę 4 797,00 zł. Umowę podpisano w dniu 4 kwietnia 2013r.

3. W dniu 8 kwietnia 2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na utwardzenie dna wąwozów w ciągach dróg gminnych w miejscowościach Bochotnica, Rzeczyca i Witoszyn. Przetarg odbył się w dniu 24 kwietnia br., wpłynęło 9 ofert, które obecnie są badane.

4. W dniu 8 kwietnia 2013r. z firmą Biprolas Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa Sp. z o.o. z Łodzi podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ciągów komunikacyjnych do punktu widokowego na Górze Trzech Krzyży, cena zamówienia - 17 220,00 zł brutto.

5. W dniu 26 kwietnia 2013r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną Exigo, Marek Kozieł z Puław na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabudowy kół bocznokołowca Traugutt – pomnik portu w Kazimierzu Dolnym za cenę 7 000,00 zł.

 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami gminnymi:

1. W wyniku przeprowadzonych przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych podpisano następujące umowy:

- w dniu 2 kwietnia 2013r. – umowa z p. Iwoną Dzięgiel, zam. Puławy na czas nieoznaczony dot. pomieszczenia nr 1 w budynku „Jatki”; miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1300 zł netto,

- w dniu 2 kwietnia 2013r. – umowa z p. Maciejem Natorffem, zam. Mińsk Maz. na czas nieoznaczony dot. lokalu użytkowego w piwnicy budynku przy
ul. Rynek 22 w Kazimierzu Dolnym; miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 2230,00 zł netto (z zastrzeżeniem, że za pierwsze trzy miesiące czynsz wynosi 100 zł),

- w dniu 22 kwietnia 2013r. – umowa z p. Dominikiem Figurą, zam. Cholewianka, na czas nieoznaczony dot. bazy magazynowo-składowej w Cholewiance, miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 510 zł netto.

2. Po przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2013r. przetargach wyłoniono dzierżawców pięciu straganów przy ul. Browarnej w Kazimierzu Dolnym. Umowy obowiązują do końca października br. Miesięczne czynsze dzierżawne netto wynoszą:

- stragan nr 1 - 1818 zł – dzierżawca: Piotr Kucharczyk, zam. Miedzianka,

- stragan nr 2 – 1616 zł – dzierżawca: Beata Kucharczyk, zam. Kazimierz D.,

- stragan nr 3 – 1414 zł  - dzierżawca: Mariusz Aab, zam. Kraków,

- stragan nr 4 – 1212 zł – dzierżawca: Mariusz Kucharczyk, zam. Bielsko,

- stragan nr 5 – 1010 zł – dzierżawca: Mariusz Kucharczyk, zam. Bielsko.

 

Inne:

W kwietniu br. przeprowadzono drugi konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki (poprzedni, zorganizowany pod koniec ubiegłego roku nie pozwolił na jego wyłonienie).

W dniu 16 kwietnia zaakceptowałem ofertę pracy na tym stanowisku, jaką   przedstawiła p. Magdalena Durda – Dmitruk – doktor historii sztuki, zam.
w Warszawie. Swoje obowiązki obejmie od początku czerwca br.

     

W ramach obowiązków służbowych w czasie od ostatniej sesji uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 

6-7 kwietnia – wspólnie z radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu Miasta uczestniczyłem w wyjeździe do zaprzyjaźnionej gminy Józefów, położonej
w powiecie biłgorajskim. Nasi samorządowcy zapoznali się m. in. z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych założonych w Józefowie, złożyli również wiązankę pod symboliczną płytą pamięci pomordowanych w byłym nienieckim obozie w Bełżcu

 

10 kwietnia –wziąłem udział po raz drugi w pracach Zespołu ds. wartości wysoko cennych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowalnego, jakie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie

 

20 kwietnia – na plebani kazimierskiej uczestniczyłem w konferencji naukowej  podsumowującej projekt pn.: „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe powiśla lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa”, w ramach którego kompleksowo odnowiono dwa kazimierskie kościoły

 

23-28 kwietnia – odbyłem służbowy wyjazd do niemieckiego miasta Worpswede, którego celem było podpisanie porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Kazimierzem Dolnym a Worpswede

 

25 kwietnia – moja zastępczyni wzięła udział w wręczeniu nagród w ramach czternastej edycji Wojewódzkiego Konkursu o „Laur Konserwatorski”, organizowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego
i Marszałka Województwa Lubelskiego, z naszej gminy laurem uhonorowano Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym za wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich w Kościele Farnym (na wniosek Urzędu Miasta)

 

27 kwietnia – wziąłem udział w kilku wydarzeniach organizowanych w ramach trwającego Roku Renesansu Lubelskiego: spotkaniu promującym najnowszy album znanego fotografa Adama Bujaka i jego syna Marcina pn. „Renesans Lubelski”, otwarciu wystawy plenerowej pod tą samą nazwą na skwerze przy Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym zorganizowanej przez Urząd Miasta oraz wykładzie p. Kingi Blaszki poświęconemu kazimierskim zabytkom z tego okresu historycznego 

 

29 kwietnia – wziąłem udział w posiedzeniu Rady LGD w Nałęczowie, tematem obrad było omówienie szans dalszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zadań dodatkowych

 

                                                            Burmistrz Grzegorz Dunia 

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2013-05-06 15:17:38
Ostatnia zmiana:
2013-05-06 15:17:50