Zamknij okno

BIP Archiwalny !!! Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym Wersja do druku Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności Burmistrza przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 2007 r.


 

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 20.06.2007r. do 11.07.2007r. przedstawione
na sesji Rady Miejskiej w dniu 12.07.2007r.

 

 

Przez ostatnie trzy tygodnie od ostatniej sesji nadal prowadzone są prace drogowe i inwestycyjne na terenie gminy m.in.:

 

1.       Kontynuowane są roboty przy budowie wodociągu w Rzeczycy i Rzeczycy Kolonii przyjęte jako etap pierwszy przedsięwzięcia (czyli budowa sieci i przyłączy),

2.       Oczyszczono rów odwadniający w Bochotnicy koło szkoły oraz studzienki przy ul. Kwaskowa Góra (700zł),

3.       Wyrównano tłuczniem i  gruzem nawierzchnię ul. Krakowskiej na odcinku od MZK do przeprawy promowej oraz oczyszczono pobocze z chwastów,

4.       Wąwozy w Bochotnicy zostały udrożnione i przygotowane do przejazdu w związku ze zbiorem płodów rolnych,

5.       Dokonano odmulenia rowu odwadniającego przy ul. Doły u wylotu Wąwozu Korzeniowego przy udziale PZD (1260zł),

6.       Podpisana została umowa na wykonanie robót związanych z doraźnym uszczelnieniem dachu budynku dawnej szkoły w Zbędowicach; w tej chwili trwają tam prace – termin ich wykonania do końca lipca 2007r.

7.       Wykonany został w niezbędnym zakresie remont dachu na Kamienicy Gdańskiej, polegający na jego uszczelnieniu (przełożono i uzupełniono dachówki),

 

W dniu 27.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na budowę kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Doły 4 w Kazimierzu Dolnym. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 18.07.2007r. o godz. 10:00.

 

Informacja z zakresu gospodarki przestrzennej:

Projekt zmiany studium miasta i gminy znajduje się w pracowni “Budplan” w celu korekty wg zaleceń uzgadniaczy. Z Urzędu Miasta zostało wysłane pismo do “Budplanu” o wskazanie terminu wydania kompletnego opracowania stanowiącego przedmiot umowy.

Od 20 czerwca 2007 r. wydano:

-         17 zaświadczeń z planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-         6 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;

-         4 postanowienia o wstępnej opinii podziału działki;

-         4 decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

 

 

W omawianym okresie wydałem następujące zarządzenia:

1.       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.,

2.       w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007,

3.       w sprawie podziału środków pomocowych na zabezpieczenie przed erozją dna wąwozu w ciągu drogi gminnej,

4.       w sprawie zmian w planie finansowym na 2007r.,

5.       w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego gminy Kazimierz Dolny za 2006r.,

6.       w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla s. Barbary Baum ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Uchwała Rady Miejskiej z 1998r. w sprawie utworzenia  Straży Miejskiej nie została wykonana, przygotowujemy się do przedstawienia radzie materiałów, podejmując próbę utworzenia Straży Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. W tej chwili analizujemy jakie byłyby koszty utrzymania, koszty organizacyjne, osobowe i inne działania straży. Przygotowujemy wniosek o opinię w zakresie utworzenia straży do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. W odpowiednim czasie przedstawimy te opracowania pod rozwagę rady.

 

 

W czasie międzysesyjnym w ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących naradach i spotkaniach:   

 

21 czerwca wspólnie z gronami  pedagogicznymi brałem udział w pożegnaniu roku szkolnego w kazimierskich szkołach,

Tego samego dnia spotkałem się z członkami Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy”. Rozmawialiśmy na temat możliwości sponsorowania niektórych imprez i inwestycji na terenie gminy przez Zakłady Azotowe,

 

22 czerwca uczestniczyłem w uroczystości otwarcia 41 Festiwalu Kapel i Śpiewaków  Ludowych oraz powitaniu artystów i twórców biorących w nim udział,

 

22 czerwca rozstrzygnięto otwarty konkurs na projekt toalety publicznej w Kazimierzu Dolnym, było z czego wybierać ponieważ wpłynęło aż 110 prac; brałem udział w ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród – wygrała praca autorstwa Piotra Musiałowskiego i Łukasza Przybyłowicza z Warszawy pt. „Toaleta płotem”,

 

27 czerwca wspólnie ze Starostą Puławskim, Prezydentem Puław oraz Burmistrzem Nałęczowa prowadziłem rozmowy z Wojewodą Lubelskim, których tematem było wsparcie przez władze wojewódzkie naszej inicjatywy goszczenia którejś z reprezentacji narodowych w piłce nożnej w związku z organizacją w Polsce EURO 2012r.,

 

1 lipca miałem przyjemność brać udział w obchodach jubileuszu 80-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy. Na uroczystości obecni byli nasi reprezentanci w Sejmie RP: pani Małgorzata Sadurska - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Włodzimierz Karpiński - poseł Ziemi Puławskiej –oraz zaproszeni goście – starosta puławski, komendant PSP w Puławach, nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy i inni,

 

3 lipca na spotkaniu z wójtem Karczmisk ustaliliśmy ostateczną wersję porozumienia międzygminnego w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Rzeczyca Kolonia,

 

4 lipca w Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadziłem rozmowy na temat możliwości dofinansowania niezbędnych inwestycji i remontów w placówkach oświatowych na terenie gminy. Na zaproszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych wziąłem także udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 231 rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości; pan ambasador przyjął moje zaproszenie do odwiedzenia Kazimierza,

 

5 lipca uczestniczyłem w naradzie przedstawicieli jedenastu gmin, które współpracują przy opracowywaniu strategii rozwoju turystyki; w trakcie narady zostały podjęte ustalenia dotyczące wspólnych działań na rzecz dalszej promocji i rozwoju naszego regionu,

 

6 lipca prowadziłem rozmowy z reprezentantami warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej odnośnie zawarcia porozumienia w sprawie użytkowania części nieruchomości przyległej do dawnej synagogi,

 

Także 6 lipca miało miejsce spotkanie z  przedstawicielami Zakładu Energetycznego LUBZEL SA w sprawie realizacji inwestycji w zakresie skablowania sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego na ulicy Krakowskiej,

 

8 lipca uczestniczyłem w gminnych zawodach pożarniczych w Janowcu, w których rywalizowały wszystkie jednostki z terenu naszej gminy; zwyciężyła drużyna OSP z Kazimierza, tym samym kwalifikując się do udziału w zawodach powiatowych,    

 

8 lipca zorganizowana została w naszym Urzędzie akcja mająca na celu ułatwienie mieszkańcom złożenia wniosku o wymianę dowodu. Do dyspozycji zainteresowanych udostępniliśmy punkt przyjmowania opłat, pomocy przy wypełnianiu wniosków; czynny był także na miejscu punkt fotograficzny. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Akcja przyniosła bardzo dobre rezultaty w postaci przyjętych około 140 wniosków. Mamy nadzieję, że nie będzie kłopotu z wymianą dowodów do końca roku. 

 

10 lipca w Urzędzie Wojewódzkim odebrałem promesę na dotację w zakresie usuwania skutków powodzi na zadanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej w kwocie 50 tys.

 

 

Źródło informacji:
Małgorzata Kuś
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-07-30 10:41:42
Ostatnia zmiana:
2007-07-30 10:35:44